Ekonomisk förvaltning

Personlig ekonomisk förvaltning anpassad efter era behov

Den ekonomiska förvaltningen är ett av fastighetsförvaltningens viktigaste ansvarsområden, och den kan vara både komplicerad och tidskrävande. Våra ekonomer har alla kompetenser som krävs för att ta ett helhetsgrepp om den ekonomiska förvaltningen för såväl bostadsrättsföreningar som små och stora fastighetsbolag.

När ni anlitar oss för ekonomisk förvaltning får ni en egen kundansvarig ekonom som aktivt arbetar med både intäktsanalys, kostnadskontroll, flerårsbudget och resultatuppföljning. Vi hanterar alltså inte bara era ärenden, vi hjälper er att hitta förbättringspunkter, möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar. Proaktiv förvaltning helt enkelt!

Ekonomisk förvaltning för Bostadsrättsföreningar

Från posthantering till juridisk rådgivning

Vi kan sköta allt ifrån budget och årsredovisningar till posthantering, hantering av fakturor och utskick av avier. Effektivt, tryggt och pålitligt och i enlighet med gällande lagar och regler. Dessutom står vi till tjänst med juridisk rådgivning och kan medverka på årsstämman om ni önskar det.

Med vårt flexibla tjänsteutbud kan vi utforma den optimala lösningen för just er bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar har olika förutsättningar. Alla styrelser har olika önskemål om vilka moment den ekonomiska förvaltningen ska omfatta. Därför har vi ett flexibelt tjänsteutbud och tillsammans med varje styrelse tar vi fram det optimala upplägget just för er förening.

En ekonomisk förvaltare som jobbar med en budget
Kevin - en av Bredablick Förvaltnings kundansvariga ekonomer

Bra ekonomisk förvaltning handlar om mer än bara ekonomi

Vi på Bredablick har hög kompetens och stor erfarenhet av ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. Men det finns det fler ekonomiska förvaltare som har. Det vet vi. Vad vi också vet är att det inte är bara dessa egenskaper som är avgörande för hur nöjd en bostadsrättsförening är med sitt val av ekonomisk förvaltare. Kompetens är såklart en grundförutsättning, men hur nöjd en styrelse är med den ekonomiska förvaltningen beror på helt andra saker:

 • Den personliga kontakten
 • Flexibilitet
 • Tillgängligheten
 • Snabbheten
 • Bemötandet
 • Det lilla extra

Hos oss får ni därför en egen kundansvarig ekonomisk förvaltare

Er personliga ekonomiska förvaltare är också er kontaktperson. Hen har huvudansvaret för just er bostadsrättsförening och är insatt i era unika förutsättningar. Ni vet alltid vem ni ska kontakta och ni får snabb respons

Mer hjälp - mindre krångel. Vår ekonomiska förvaltning inkluderar det mesta redan i grundavtalet.

Många ekonomiska förvaltare har en stor mängd tilläggstjänster som finns att tillgå mot en extra kostnad. Behoven och önskemålen kan variera väldigt mycket från bostadsrättsförening till bostadsrättsförening, därför är det nödvändigt att separera vissa tjänster ifrån grundavtalet. Tjänster som inte alla önskar eller har behov av i samma omfattning.

Men att ha för många tilläggstjänster som måste beställas separat medför också extra krångel och extra kostnader. För att förenkla, och ge våra kunder bästa möjliga service, väljer vi därför att inkludera så mycket som möjligt redan i grundkostnaden. Våra grundavtal omfattar tjänster som hos andra ofta är dyra tilläggstjänster. Tjänster som vi vet är väldigt användbara och värdefulla för de allra flesta av våra kunder, och som vi tycker alltid borde ingå i bra ekonomisk förvaltning.

Förutom de vanliga tjänster som normalt ingår i standardavtalen hos de flesta ekonomiska förvaltare erbjuder vi exempelvis följande i grundavtalet i stället för som tilläggstjänster:

 • En kundansvarig – styrelsens högra hand
 • Rådgivning av kundansvarig
 • Årlig 5-årsbudget kopplad till underhållsplanen
 • Årligt budgetmöte med genomgång av föreningens ekonomi
 • Komponentavskrivning enligt K3-regelverket
 • Upphandling och analys av fastighetsförsäkring genom vår försäkringsförmedlare
 • Enklare juridiska frågor
 • Ramavtal
Maria - kundansvarig ekonom och gruppchef på Bredablick Förvaltning

En ekonomisk förvaltare med koll på både juridik och underhållsplanering

Bredablickgruppens ekonomer, jurister, förvaltare och fastighetsskötare samarbetar tätt med varandra. Vi sitter i samma lokaler, jobbar tillsammans, fikar tillsammans och det finns inga vattentäta skott mellan verksamhetsfunktionerna. Förutom att det blir enklare att snabbt få svar på en fråga som berör ett annat kompetensområde innebär det också att vi har en unik kunskapsöverföring mellan varandra. Våra ekonomiska förvaltare har därför god grundläggande kunskap inom såväl juridiska frågor som underhållsplanering.

Vid tekniska eller juridiska ärenden som kräver en mer avancerad handläggning är det enkelt att hänvisa ärendet till rätt person, eftersom vi känner varandra och vet vem som har den bästa kompetensen för att hantera en specifik fråga.

Ni vet väl att vi erbjuder styrelseutbildningar?

Vi kan hjälpa er att förstå de grundläggande aspekterna i bostadsrättsföreningens ekonomi och vad som är styrelsens arbetsuppgifter, ansvar, mötesrutiner, juridiska frågor och annat som är viktigt att känna till.

Kontakta oss

Att välja totalförvaltning ger stora synergieffekter

Att anlita Bredablick för både ekonomisk- och teknisk förvaltning gör förvaltningen ännu enklare och effektivare eftersom er ekonomiska förvaltare och er tekniska förvaltare har tillgång till samma information och kan stämma av ekonomiska och tekniska frågor med varandra.

Skulle er ekonomiska förvaltare till exempel uppmärksamma att avsättningen till underhållsfonden verkar för låg kan hen stämma av detta med er tekniska förvaltare som är mer insatt i er fastighets underhållsbehov. Likaså kan er tekniska förvaltare enkelt ställa frågor om budgeten inför kommande ROT-projekt.

Några av våra mest uppskattade tilläggstjänster för ekonomisk förvaltning

Styrelseutbildning

Få koll på hur en bostadsrättsförening fungerar, vilka formkrav som gäller för styrelsens arbete, samt övriga lagar och myndighetskrav.

Deltagande på stämmor

Vi kan finnas på plats vid årsstämman för att hjälpa till att presentera årsredovisningen, besvara frågor eller agera stämmoordförande.

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering av el, vatten, värme (IMD) leder vanligen till sänkt förbrukning av el, vatten och värme, och är bra både för miljön och ekonomin

Kunskapsbanken

Se alla våra kunskapsartiklar

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer

Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →