Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt bli större. Ju större skador, desto mer omfattande och kostsamma åtgärder krävs för att åtgärda dem.  

Hur ofta bör balkonger besiktigas?

Det finns ingen regel för hur ofta en balkongbesiktning bör genomföras. Som en generell riktlinje rekommenderar vi att en balkong besiktigas regelbundet, åtminstone vart femte år eller vid behov, för att upptäcka eventuella skador eller brister. Om balkongen är äldre eller i dåligt skick kan det vara lämpligt att besiktiga den oftare, till exempel vartannat år.

Har ni en ny fastighet kan det räcka med en årlig snabb översyn, förslagsvis varje vår innan balkongerna fylls med möbler och växter. Detta behöver inte göras av en certifierad besiktningsman, det räcker med att ni i bostadsrättsföreningen håller lite uppsikt. Men när skavanker börjar visa sig är det lämpligt att låta en kvalificerad besiktningsman utföra en grundligare besiktning.

Om balkongplattorna börjat få sprickor, eller om betongflisor lossnat, är det viktigt att regelbundet säkerställa att balkongerna fortfarande är säkra. Men det handlar inte bara om att balkongerna ska vara säkra att vistas på, när betongplattorna börjar spricka kan betongbitar sprängas loss och falla ner, och i värsta fall träffa någon som befinner sig därunder.

Spelar en liten spricka i balkongen någon roll?

Det är oftast inte någon fara med att vistas på en balkong bara för att det är en spricka i betongen. Men att betongplattan har spruckit är med stor sannolikhet ett tecken på karbonatisering, det vill säga att betongen har åldrats och dess egenskaper förändrats. Karbonatiserad betong skyddar inte armeringsjärn, balkar och infästningar ifrån rost på samma sätt som ny betong, och när armeringsjärnen rostar utvidgas de, vilket kan vara en orsak till att balkongens betongplatta börjar sprängas sönder. Har betongen spruckit och så pass mycket att armeringsjärnen är synliga är det absolut dags för en balkongbesiktning.

Titta efter skador och sprickor på balkongplattornas undersida!

Om ni gör en enkel besiktning av era egna balkonger så titta inte bara nedåt på den balkongplatta ni står på. Inspektera även balkongplattan ovanför, om det finns någon. Armeringsjärnen ligger närmare en betongplattas undersida än dess översida, därför når karbonatiseringen vanligtvis armeringsjärnen underifrån först.

Anlitar ni Bredablick för teknisk förvaltning och vill ha hjälp med att ombesörja en balkongbesiktning? Kontakta er tekniska förvaltare så hjälper vi till! Är ni inte kunder, men behöver hjälp med balkongbesiktning – då rekommenderar vi att ni kontaktar besiktningsmännen på Sustend för att boka in en balkongbesiktning.

Relaterade inlägg

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →