Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Ett pågående byte av lysrör

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning.

EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och hållet. De blir inte förbjudna att använda, men det kommer bli svårt att köpa nya när de gamla går sönder.

Som bostadsrättsförening är det både smart och ekonomiskt att se över sina belysningsarmaturer i gemensamma utrymmen i god tid, innan lysrören går sönder. Om den gamla typen av lysrör används kan de nämligen inte bara ersättas med nya LED-lysrör, dessa kan bara användas om armaturen är anpassad för LED.

Det positiva är naturligtvis, förutom miljöaspekten med det farliga kvicksilvret, att LED-belysning också minskar elanvändningen avsevärt och således sänker er energikostnad och förbättrar fastighetens miljöprestanda. Samtidigt har de lika bra, eller bättre, funktion. Genom att välja en bra ljuskälla som håller länge kan ni dessutom sänka kostnaden för framtida underhåll av belysningen.

Behöver de gamla armaturerna bytas ut?

Nej, det finns ingen anledning att byta ut de befintliga armaturerna. Oftast är det inte fel på armaturen, och då bör man se till att bevara den. Det går att konvertera gamla armaturer så att LED-lysrör kan användas. Ur miljöhänseende är återanvändning av de äldre armaturerna att föredra i stället för att mängder av armaturer ska kasseras i onödan.

Det kan förstås finnas andra skäl att byta ut de gamla belysningsarmaturerna när en investering ändå ska göras, exempelvis om de sitter i ett utrymme som är välanvänt och skulle kännas tryggare och trevligare med mer estetiska belysningsarmaturer, eller om de av andra skäl kan anses ha uppnått sin livslängd. Men om estetik inte är av prioriterad betydelse bör miljöbesparingen som uppnås vid återbruk av de befintliga armaturerna få väga tungt när styrelsen beslutar om byte eller konvertering.

Blir det dyrare att konvertera gamla armaturer jämfört med att bara ersätta dem?

Uppskattningsvis blir kostnaden för att konvertera en armatur med nytt lysrör som dessutom halverar energianvändningen ca 1000 kr. Att byta ut hela armaturen med lysrör uppskattas till en kostnad på 2000-3000 kr.

Vart vänder man sig för att få hjälp med konvertering av gamla armaturer och hur går det till?

Bredablick har ett ramavtal med företaget Miljöbelysning, som är specialister på bland annat denna typ av konverteringar. Om ni är intresserade av att få hjälp med konvertering av era gamla lysrörsarmaturer kan Miljöbelysning göra ett kostnadsfritt platsbesök hos er, och ta fram ett åtgärdsförslag samt besparingskalkyl.

Kan Miljöbelysning hjälpa till även med byte till nya armaturer?

Absolut, Miljöbelysning är specialister på alla typer av energieffektiv belysning.

Bredablicks kunder erbjuds 6 års garanti

Miljöbelysning erbjuder normalt 5 års garanti på de konverterade armaturerna men som kund hos Bredablick får ni hela 6 års garanti.

Vill du veta mer om byte eller konvertering av belysningsarmaturer?

Lämna kontaktuppgifter för att få mer information och erbjudande om ett kostnadsfritt platsbesök, åtgärdsförslag samt eventuell offert.

Om Miljöbelysning:

• Företaget grundades 2012 i Stockholm och etablerade sig 2017 i Göteborg, Malmö och  Helsingborg.

• Miljöbelysning är en komplett leverantör med all kompetens inhouse.  

• Företagets nisch har tidigare främst varit LED-belysning men de erbjuder nu även laddstationer där bostadsrättsföreningar samt stora bolag är slutkunder.

Relaterade inlägg

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nu erbjuder Bredablick smart elbilsladdning via Waybler till ett mycket förmånligt pris!

Publicerad: 16 March 2023

Vi på Bredablick försöker ständigt hitta nya sätt att erbjuda mervärde till våra kunder. Laddning av elbilar är ett högaktuellt område för bostadsrättsföreningar, därför är vi glada över att kunna meddela att vi har ingått ett nationellt samarbetsavtal med laddbolaget Waybler. Stor efterfrågan på laddstolpar bland bostadsrättsföreningar Efterfrågan på elbilsladdning, via laddstolpar eller laddstationer, i […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Bredablick Förvaltnings familjedagar 2022

Publicerad: 13 September 2022

Tack för en härlig sommar med trevliga festligheter!  I år fick vi möjligheten att genomföra fem roliga familjedagar. Vi bjöd på fest hos Brf Storstugan, Brf Volten, Brf City, Brf Loke och Brf Per Albins hem. Det har varit musik, korvgrillning, popcorn, godis och dricka, hoppborg och ansiktsmålning. Den svenska sommaren visade sig (i varje fall […]

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →