Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten. Det är framför allt den goda tillgången till mat som lockar dem att flytta in till centrum.

Några fåglar i staden är bara trevligt och i kuststäder är måsar och trutar ett naturligt inslag, men blir de för många kan de orsaka stora olägenheter. Fåglarna letar matrester i papperskorgar och på uteserveringar, sprider sopor, sölar ner och kan dessutom föra ett väldigt oväsen som många upplever som ytterst besvärande.

Fåglar drar också till sig insekter som trivs i fågelbon och äter döda fåglar som kan ha fastnat exempelvis i skorstenar eller vindar. Dessutom fräter fågelspillning på material och innehåller mycket bakterier.

Gråsparvar och andra småfåglar brukar inte ställa till några större bekymmer. De fåglar som stör allra mest är vanligen trutar, fiskmåsar och kajor. Under häckningssäsongen är de som allra intensivast. Hitchcocks vision må vara något överdriven, men dessa fåglar kan definitivt bli aggressiva mot människor som kommer för nära deras bon.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att boende i fastigheten inte besväras av fåglarna, och det måste göras innan fåglarna börjar häcka. Under häckningssäsongen, 1 april – 31 juli, är många fåglar (exempelvis fiskmåsar) nämligen fredade och man får inte röra deras bon eller ägg.

Märker man att de försöker anlägga ett rede på eller vid en fastighet där det kan bli besvärande så gäller det att snabbt agera för att få dem att välja en annan plats för sin bosättning. Som fastighetsägare kan man göra detta utan att få dåligt samvete, fåglarna hittar andra platser att häcka på.

Så här kan du som fastighetsägare förhindra problem med fåglar

Ta bort gamla och påbörjade bon

Se till att gamla bon från föregående år tas bort och rensa bort påbörjade bon från tak och hängrännor. Fåglar kan vara envisa, så om det finns påbörjade bon bör man kontrollera ofta, gärna veckovis, att ett nytt rede inte är påbörjat. Om fåglarna redan har hunnit bygga ett större bo som behöver rivas så bör detta utföras av en professionell skadedjursbekämpare.

Avlägsna fåglarnas byggmaterial

Sopa och kratta gårds- och grönytor helt fria från kvistar och grenar som fåglarna kan använda att bygga sina bo av.

Se till att fastigheten inte är en fågelbuffé

Var noga med hur soporna hanteras. Förhindra att fåglarna kan komma åt soppåsar och kompost, eller rester som slängts i papperskorgar. Städa regelbundet bänkar, bord och andra ställen där matrester kan förekomma. Om boende vill mata småfåglar bör de informeras om varför matningen i så fall bör ske via särskilda fågelbord för småfåglar. Om mat slängs på marken kommer de större fåglarna oundvikligen att söka sig dit.

Förhindra fåglarna från att ta sig in i öppningar

För att fåglarna ska stoppas från att komma in i öppningar där de kan bygga på, till exempel vid takfötter eller i skorstenar, kan nät eller annat hinder sättas upp.

Sätt stopp för bobyggande på taket

Om det finns bra ställen för fåglarna att bygga sitt rede på taket så kan linor, vajrar, plåtar eller andra anordningar monteras. I synnerhet platta tak är populära bland fåglarna.

Montera fågelpiggar

Piggarna är inte farliga för fåglarna, men förhindrar dem från att sätta sig på en kant eller avsats där det inte är lämpligt att de sitter.

Använd fågelskrämmor

Det kan exempelvis vara rovfågelsattrapper eller fågelskrämmor med rörelse, reflexer, färger eller ljud som effekt. Dessa är ofta mycket effektiva inledningsvis, men tyvärr verkar det som om fåglarna efter ett tag lär sig att tolerera dem. Elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud fungerar generellt mer långsiktigt men kan dessvärre vara störande även för andra djur. Och för människor.

Tänk långsiktigt och förebygg i tid

Det kan finnas undantag då en fastighetsägare får lov att bedriva jakt på fåglar under häckningssäsongen, men då måste fåglarna orsaka allvarlig skada eller olägenheter på eller i ett hus. Kriterierna för att detta villkor ska anses uppfyllt är tämligen hårda, vanligen anser Miljöförvaltningen att man istället måste vänta tills häckningssäsongen är slut och vidta åtgärder inför nästa års säsong.

Vid hantering av fåglar gäller alltså samma filosofi som vid de flesta andra moment inom fastighetsförvaltning. Det är långsiktigt och förebyggande arbete som fungerar bäst!

Var extra uppmärksamma varje senvinter och tidig vår

Om ni är kund hos Bredablick och uppmärksammar att stora fåglar verkar vilja bygga bo på er fastighet bör ni kontakta er förvaltare som kan ombesörja rondering på tak och borttagning av eventuella bon. Kom bara ihåg att det måste ske före den 1 april, då häckningssäsongen börjar och fåglarnas bon blir fredade.

Relaterade inlägg

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Undvik fallgroparna med LED-lampor och få mer ljus för pengarna

Under senare tid har de energisnåla lamporna utvecklats i rasande takt. Detta är naturligtvis mycket bra, både för miljön och för ekonomin. Men som med i princip all ny teknik kan det också finnas problem.

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →