Vägglöss invaderar Sverige

En vägglus i närbild

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen. Den lilla krabaten flyttar vanligen med i resväskor ifrån utlandet, eller följer med begagnade möbler.

Eftersom vägglusen sprider sig snabbt är det viktigt att som fastighetsägare agera omgående om det finns misstanke om vägglöss. En vägglus lägger tusen ägg på 12 veckor, så spridningen kan gå mycket snabbt. Sanering av en lägenhet kan kosta upp till 100 000 kronor så även av ekonomiska skäl är det viktigt att ta hand om problemet innan det sprider sig till närliggande lägenheter.

Oavsett vilken typ av fastighet det handlar om så innebär vägglössen problem, men just när det gäller bostadsrättsföreningar ger ansvarsfördelningen ofta extra upphov till frågor. I denna artikel fokuserar vi därför på just bostadsrättsföreningar.

Vem ansvarar för sanering av vägglöss?

Både bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen ansvarar för att förhindra förekomst av ohyra i fastigheten.

  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten.
  • Bostadsrättsföreningen ansvarar för att ohyran utrotas.

Vägglöss är ohyra, och ansvaret för utrotning av ohyra regleras av Bostadsrättslagens 7 kap. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ohyra utrotas utan oskäligt dröjsmål. Detta gäller oavsett vem som bär ansvaret för att ohyran kommit in i byggnaden. Att ansvaret är fastighetsägarens innebär dock inte automatiskt att kostnaden ska bäras av denne. Vem som ska betala notan är en separat fråga.

Sanering av en lägenhet kan kosta upp till 100 000 kr

Visar det sig att bostadsrättsinnehavaren genom oaktsamhet orsakat förekomsten av ohyra så kan fastighetsägaren kräva ersättning. Omvänt kan en bostadsrättsinnehavare, i det fall fastighetsägaren inte omedelbart agerar, på eget bevåg anlita ett saneringsföretag för bekämpning av ohyran, och därefter kräva ersättning och i vissa fall skadestånd.

För att göra en förtydligande jämförelse: Brinner det i ett hus så ska branden släckas omgående, innan den sprider sig och orsakar större skada. Vem som orsakat branden och vem som ska betala för brandsläckningen får man helt enkelt utreda efteråt.

Den som släpper in vägglöss eller inte meddelar styrelsen kan bli av med sin bostadsrätt

En bostadsrättsinnehavare är långt ifrån utan ansvar. Bostadsrättsinnehavaren har en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick, och i detta ansvar ingår att inte släppa in ohyra. Upptäcks ändå ohyra i lägenheten ska bostadsföreningens styrelse omedelbart meddelas om detta.

Vårdslöshet eller undlåtenhet att meddela styrelsen kan anses vara så allvarligt att det kan vara grund för uppsägning och förverkan av bostadsrätten.


Vad gör vägglössen för skada?

Människa med bett från vägglus på halsen
Bett från vägglöss kan orsaka irritation och klåda. Bild: Wikipedia

Vägglössen gör ingen skada på möbler eller inredning, förutom att smutsa ner med sin spillning. Det är vi människor som får mest besvär av dem eftersom vi utgör vägglössens måltid. Sticket i sig är inte smärtsamt, men vägglusen injicerar saliv medan den äter, vilket kan ge upphov till svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda. I början kan det vara svårt att skilja symptomen från dem man får av exempelvis ett myggbett.

Förutom fysiska besvär orsakar vägglössen också stort psykiskt obehag hos många drabbade. Bara vetskapen om att skadedjuren gömmer sig i väntan på att komma ut och äta gör att människor får svårt att sova, eller isolerar sig eftersom det är så tabubelagt att ha vägglöss i bostaden.

Hur vet man om det finns vägglöss i bostaden?

Vägglössen är skygga och kan vara svåra att upptäcka. Dagtid gömmer de sig i springor i sängbottnar eller möbler, och först när mörkret faller kommer de fram för att äta. Däremot lämnar de spår efter sig. Vägglusens spillning består av små mörka prickar.

Ett annat tecken är små, små blodfläckar på lakanen. Saliven som vägglusen injicerar när den äter hindrar blodet från att koagulera lika snabbt som vanligt, så det kan hinna tränga ut en liten droppe blod när vägglusen har ätit färdigt.

Behöver man flytta ut ur lägenheten när vägglössen ska saneras?

Småbarn, allergiker och gravida kvinnor bör evakueras under saneringstiden, men om man inte är extra känslig av någon anledning är det en fördel att bo kvar i lägenheten medan saneringen pågår. Om människorna försvinner, försvinner även vägglössens mat. De drar sig då undan och gömmer sig på ännu mer svåråtkomliga platser, vilket gör dem svårare att utrota.

Kan man utrota vägglöss på egen hand?

Så fort vägglöss upptäcks bör man kontakta en professionell skadedjursbekämpare. Det är mycket svårt att bli av med vägglöss, och det är absolut ingenting man ska försöka sig på själv. Visserligen har diverse bekämpningsmedel för hemmabruk dykt upp på marknaden, men dessa har inte visat sig tillräckligt effektiva och kan istället få vägglössen att fly, och således sprida sig till närliggande lägenheter.

Däremot räcker det inte enbart med saneringsföretagets åtgärder, utan som boende måste man själv städa lägenheten ordentligt, sanera alla sina tillhörigheter och tvätta samtliga textilier i lägenheten. Mattor och annat som är för stort för att tvätta i vanlig tvättmaskin måste frysas till -18° i en hel vecka.

Vissa större fastighetsägare har inrättat särskilda tvättstugor, utrustade med frysboxar, just för detta ändamål. Det är viktigt att noga följa de instruktioner man får av skadedjursbekämparen, för att undvika att vägglössen kommer tillbaka.

Hur kan man undvika vägglöss?

Försiktighet är a och o när det gäller att undvika vägglöss. Det gäller bara att vara uppmärksam och följa några ganska enkla råd.

  • Den som reser utomlands bör försäkra sig om att det inte finns vägglöss där man bor. Eftersom lössen har svårt att klättra på hala, vertikala ytor så kan man exempelvis ställa sitt bagage i badkaret tills man försäkrat sig om att rummet är fritt från vägglöss.
  • Använd inte byråer och garderober utan förvara bagaget i resväskan. Ställ väskan långt ifrån sängen.
  • Tvätta kläder från resan i 60 grader, eller lägg dem i platspåse i frysen (-18°) i en vecka.
  • Dammsug resväskan när du packat upp. Frys damsugarpåsen i en vecka och släng den sedan i soporna.
  • Begagnade möbler bör kontrolleras mycket noga innan de tas in i lägenheten.
  • Fastighetsägare kan skaffa skadedjursförsäkring hos en skadedjursbekämpare. Förutom kostnaden för sanering kan ersättning även utgå för relaterade kostnader såsom hotellkostnader och kemtvätt av angripna kläder och möbler.

Relaterade inlägg

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →