Underhållsplan & projektledning

Via oss kan ni få en 50-årig underhållsplan och trygg byggprojektledning

En bra underhållsplan lägger grunden för effektiv förvaltning. Kompetent byggledning säkerställer att projekt utförs på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad.

En underhållsplan är styrelsens viktigaste verktyg för den långsiktiga förvaltningen

En fastighet måste underhållas om den ska må bra och behålla sitt värde. Dessutom är det i längden mycket mer kostnadseffektivt att vara proaktiv och hålla fastigheten i bra skick än att vänta tills skador har uppstått. Att underhålla fastighetens olika delar i tid är billigare än att hantera exempelvis vattenskador, söndervittrande balkonger och läckande tak akut. Underhållsplanen är avgörande för att lyckas med effektiv och proaktiv planering. En bra underhållsplan ger kontroll över fastighetens långsiktiga underhållsbehov. Den visar tydligt vad som behöver göras, när det behöver göras och hur mycket åtgärderna beräknas kosta.

Pedagogisk och digital underhållsplan från Sustend

Bredablicks kunder erbjuds underhållsplaner via ett samarbetsavtal med byggkonsultföretaget Sustend som har specialistkompetens inom underhållsplanering. Sustends konsulter besiktigar fastighetens alla delar och tar fram en långsiktig underhållsplan med mängder, intervall och uppskattade kostnader. I underhållsplanen ingår också en ekonomisk analys och förslag på hur underhållet kan delas in i lämpliga projekt för att effektivisera och hålla nere underhållskostnaderna.

  • Långsiktig underhållsplan (50 år)
  • Enkel och lättläst besiktningsrapport
  • Ekonomiska nyckeltal och översikt över kostnader
  • Hjälp med att dela in underhållet i tids- och kostnadseffektiva projekt
  • Möjlighet att uppdatera underhållsplanen enkelt i Planima
En underhållsplans åtgärdslista med intervall och kostnader
Underhållsplanens åtgärdslista visar åtgärder, intervall och kostnader för underhållet
Laptop med digital underhållsplan som visar diagram över underhållskostnader
Den digitala underhållsplanen visar diagram över kostnader på ett lättöverskådligt sätt

Projektledning vid ROT- projekt och underhållsåtgärder

Professionell byggprojektledning syftar till att säkerställa att rätt åtgärder utförs, på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad. En byggprojektledare är beställarens ombud och hjälper till med bland annat planering och projektering, upphandling av entreprenörer, teknisk rådgivning, samordning av själva arbetet, kontroller mm. Risken för huvudbry, komplikationer och förseningar minskar, och viktigast av allt – byggprojektledaren ser till att ni får det ni har beställt och betalar för. Er tekniska förvaltare kan driva många av de underhållsprojekt ni kommer ställas inför.

Vid mer omfattande renovering som exempelvis stambyte, takmålning, fasadrenovering eller lokalomvandling står byggprojektledare från Sustend till tjänst med att driva projekten. Eftersom byggkonsulterna på Sustend har tät kommunikation med de tekniska förvaltarna skapas optimala förutsättningar för att alla era ROT- och underhållsprojekt ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt. Läs om underhållsplan och projektledning på Sustends hemsida.

Funderar ni på att lägga till en våning? Vi kan hjälpa er utreda möjligheterna och hela vägen genom projektet.
En byggledare och en förvaltare diskuterar renovering av en fasad
Sustends byggprojektledare informerar kontinuerligt Bredablicks förvaltare under projektets gång.

Höga energikostnader? Vi kan sänka dem åt er.

Kontakta oss

Ett urval av våra tilläggstjänster

Styrelsestöd

Vi stöttar er styrelse med utbildning och rådgivning. Dessutom kan vi medverka på årsstämman för att prata om budget, underhåll eller andra förvaltningsrelaterade frågor.

Radonkontroll

Fastighetsägaren ansvarar för att tillse att radonhalten i fastigheten inte överskrider tillåten maxnivån. Vi hjälper er med mätningarna, och föreslår åtgärder vid behov.

Energideklaration och OVK

Både Energideklaration och Obligatorisk Ventilationskontroll ska genomföras regelbundet. Ni slipper leta konsulter, våra energi- och miljöexperter kan stå till tjänst!

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete är ett viktigt ansvar. Vi säkerställer att alla regler uppfylls, tar fram rutiner och dokument samt genomför årlig brandsäkerhetsbesiktning.

Trädgård & Utemiljö

Förutom den trädgårdsskötsel som vanligen räknas till fastighetsskötsel har vi trädgårdsingenjör och trädgårdsmästare som kan förvandla er utemiljö till en oas.

Energieffektivisering

Vi gör energi- och miljöanalyser samt kartlägger er fastighets möjligheter till energieffektivisering. Vill ni genomföra ROT- projekt med statligt stöd hjälper vi er med det.

Kunskapsbanken

Se alla våra kunskapsartiklar

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer

Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →