Välkommen till Bredablick! Bredablick Förvaltning levererar kvalitetslösningar inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Med egen personal i alla led och kundnöjdheten i fokus är vi ett modernt alternativ i en annars traditionell bransch.

Vi ser om ditt hus.
Ekonomisk förvaltning - Fakturaattest online
- Hyres- och avgiftsavisering
- Bokföring
- Löne- och arvodeshantering
- Budget och årsredovisning
- Likviditetsplanering
- Skatter & myndighetsrapporter
- Förteckningar och register
- Krav- och inkassohantering
- Juridisk rådgivning
- Medverkan på föreningsstämma
- Förmånliga ramavtal
Teknisk förvaltning - Förvaltartjänster
- Rondering och skötsel av allmänna utrymmen
- Trädgårdsskötsel
- Driftsövervakning av tekniska installationer
- Städning
- Snöröjning
- Felanmälan och reparationer
- 24 timmars jourservice
Byggprojekt - Upprättande av underhållsplan
- Upphandling av byggprojekt
- Projektledning av ombyggnationer
- Upprättande av energideklaration
- SBA- Systematiskt brandskyddsarbete
- OVK- Obligatorisk ventilationskontroll