FAQ

Se vanliga frågor
Vad ska jag göra om jag saknar avier för att betala avgiften/hyran?

Kontakta Bredablick så postar vi ut nya avier till din folkbokföringsadress. Önskar du att vi istället mejlar ut avierna, vänligen fyll i och signera blanketten ”Ansökan om e-postavisering” och mejla in den till oss via vårt kontaktformulär som du hittar här. Då mejlar vi även ut avierna vid framtida utskick.

Önskar du få dina avier via mejl?

Fyll i blanketten ”Ansökan om e-postavisering” och mejla in den till oss via vårt kontaktformulär här. När du tar emot ett mejl från oss med rubrik ”Aktivering av e-post” har ansökan slutförts och från efterföljande kvartal skickas alla avier till önskad mejladress. Lägg gärna till noreply@bblick.se som en betrodd mejladress redan nu för att säkra att avierna inte hamnar i skräpposten. Handläggningstid är ca 3 veckor.

Observera att e-postavier kan kombineras med autogiro. Betalningsunderlagen kommer då till önskad mejladress och beloppet dras automatiskt. Separat ansökan måste göras för autogiro.

Hur anmäler jag autogiro och hur fungerar det?

Anmälan till autogiro görs via din internetbank. Gå in under rubriken där du ansöker om ett nytt autogiro. Sök därefter på betalningsmottagaren ”Bredablick Förvaltning i Sverige AB”. Viktigt att du väljer betalningsmottagaren som har bankgiro 627-1225. Du ska sedan ange ditt personnummer, din e-postadress och välja vilket konto pengarna ska dras ifrån. Det är viktigt att du läser igenom bankens villkor för autogiro innan du godkänner. Observera att autogiro och e-faktura endast kan kopplas till medlemmens eller hyresgästens eget konto, inte annan part.

Har du fler objekt som förvaltas av Bredablick t.ex. en extra parkeringsplats, ett förråd eller fler lägenheter i samma/andra föreningar avser din digitala ansökan via banken samtliga av dina objekt.

Har du för avsikt att ansökan enbart ska gälla ett specifikt objekt och inte samtliga ber vi dig istället ansöka via vår blankett för ansökan om autogiro som finns här. Du anger då det objektnummer ansökan ska gälla och kryssar inte i rutan att det ska gälla samtliga objekt.

Vi önskar att du i fältet ”Speciell information” anger din e-postadress så vi kan mejla ut en bekräftelse när ditt autogiro är registrerat. Har du ingen mejladress skickas bekräftelsen per post. Autogirot är inte aktivt förens du tar emot ett mejl/brev från oss med rubrik ”Aktivering av autogiro”, det räcker alltså inte att det står ”Godkänt” inne på din internetbank. Fram tills dess att du får denna bekräftelse ber vi dig betala manuellt.

Handläggningstid är ca 3 veckor. Autogiro kombineras bäst tillsammans med e-postfaktura. Då kommer underlagen för dragningen till önskad mejladress. Separat ansökan kärvs för e-postfaktura.

Obs! Du som kund hos Nordea och Länsförsäkringar kan inte ansöka digitalt via sin bank. Vi ber dig istället ansöka via blankett som finns här. Denna ska signeras och kan sedan postas in till oss på adressen på blanketten alternativt mejlas in via vårt kontaktformulär som du hittar här.

Varför har inte mitt autogiro dragits?

Autogiro dras på avins förfallodag, vilket är den sista vardagen i månaden. Det görs en täckningskontroll tidigt på betalningsdagens morgon och därför måste det finnas tillräckligt med pengar på kontot redan dagen före förfallodatumet. Saknar du tillräckligt saldo vid kontrollen kommer ingen dragning att ske. Om dragning inte går igenom kommer det ske ytterligare tre försök. Skulle du sakna tillräckligt saldo vid samtliga tillfällen så måste avin betalas manuellt. Har pengarna inte dragits trots att du har pengar på kontot ber vi er kontakta banken och sedan vår kundtjänst.

Hur anmäler jag e-faktura och hur fungerar det?

E-faktura anmäler du via din Internetbank. Sök efter ”Bredablick Förvaltning i Sverige AB” inne på din internetbank där du ansöker om e-faktura. Precis som vid pappersfaktura aviserar vi per kalenderkvartal. E-fakturorna skickas till din Internetbank där du godkänner dem för betalning. En del banker har även en funktion för automatisk betalning av e-faktura. Kontakta din bank för mer information. Handläggningstid för registrering är ca 3 veckor. E-faktura är först aktiverat efter att du mottagit ett bekräftelse mejl från oss med rubrik ”Aktivering av e-faktura”. Har du inte angett någon mejladress kommer bekräftelsen postas ut. Utskicket av avier som e-faktura träder sedan i kraft från nästa avisering som normalt sker kvartalsvis.

Observera att banken ser din ansökan som en intresseanmälan, vilket medför att status ändras från preliminär till godkänd först efter att du mottagit ditt första utskicka av avier enligt vår rutin ovan. Har banken missat att ändra status efter detta första utskick raderas din anmälan och du måste ansöka till oss på nytt.

Hur hanterar jag betalning av min avgift om överlåtelsen sker mitt i månaden?

Avgiftsavier skickas som standard ut kvartalsvis, dvs för tre månader åt gången (januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december). Utskick av avier görs månaden innan kommande kvartals start.

Om tillträdet sker i en period som ännu inte är aviserad delas avgiften utifrån tillträdesdatumet och respektive part får en avi för sin del av tillträdesmånaden.

Om avierna för perioden däremot redan har hunnit skickas ut till säljaren innan ni fått besked om att medlemskapet/överlåtelsen är godkänd betalar säljaren för hela tillträdesmånaden enligt ursprungsavin. Finanserna mellan säljare och köpare görs vidare upp av mäklaren i en så kallad likvidavräkning.

Infaller tillträdet den 1:a en månad får köparen en ny avi för denna månad och betalar för hela månaden.

Jag har nyligen köpt min bostadsrätt och har ännu inte fått några avier. Kan jag betala på den förra ägarens avier?

Sannolikt har vi inte erhållit kompletta handlingar för att kunna registrera överlåtelsen. När vi erhåller detta registrerar vi överlåtelsen och skickar ut aktuella avgiftsavier. Betalning för tillträdesmånaden hanterar vi enligt information i stycket ovan.

E-fakturorna kommer inte fram, varför?

E-fakturor skickas endast ut i samband med vår avisering som sker kvartalsvis. Läs mer under frågan "När skickas avgifts-/hyresavier ut?".

Att du inte mottagit dina e-fakturor trots att dom borde skickats ut kan bero på följande alternativ:

  • Du har avaktiverat din ansökan via internetbank. Nya ansökan får då skickas och hanteras enligt vår rutin.
  • Du har ansökt om att få avierna via e-post istället. Detta alternativ ersätter då tidigare ansökan om e-faktura.
  • Banken missar att ändra status från preliminär till godkänd. Händer i få tillfällen, men kräver att ny ansökan skickas till oss.
  • Autogiro och e-faktura kombineras. Detta fungerar och innebär att betalning dras automatiskt enligt villkor och underlag skickas till internetbanken. Dock placerar ibland banken e-fakturorna i arkivmappen. Arkivmappen hittas ofta vid inkorgen för meddelanden. Kan ni inte hitta e-fakturorna? Kontakta er bank eller välj att kombinera autogiro och e-postfaktura istället. Då kommer underlagen till önskad e-postadress.

Varför har jag fått en påminnelse och hur gör jag nu?

Vi kan inte se att din betalning har kommit in. Använd det bankgironummer och OCR-nummer som anges i påminnelsebrevet och betala in snarast möjligt.
 
OBS! Det bankgiro du ska använda är inte detsamma som på din vanliga avi. Vid påminnelser eller inkassokrav ska du betala till följande bankgiro: 5237-3180.
 
Om du anser att något inte stämmer kan du kontakta Bredablicks kundtjänst eller skriva till inkasso@bblick.se så fort som möjligt och förklara för oss vad som har blivit fel.

Jag har betalat in för mycket, hur får jag tillbaka mina pengar?

Har du betalat in för mycket så skickar vi tillbaka dina pengar via en utbetalningsavi. Gränsen för att betala tillbaka ligger på 200 kr. Får du en utbetalningsavi och beloppet är på ett lågt belopp så kan du vända dig till ett utlämningsställe som Coop eller Ica, de hjälper till med att lösa ut den. Är avin på ett högre belopp måste ni vända er till Handelsbanken som har utfärdat avin.

Vad är en överlåtelseavgift?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med överlåtelse av en bostadsrätt. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att köparen betalar en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Vad som gäller för just din förening framgår i era stadgar.

Vad är en pantsättningsavgift?

En pantsättningsavgift är en administrativ avgift som tas ut för hantering avseende pantsättning av bostadsrätten. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att pantsättaren betalar en pantsättningsavgift på 1 % av gällande prisbasbelopp. Vad som gäller för just din förening framgår i era stadgar.

Vad är en andrahandsuthyrningsavgift?

En andrahandsuthyrningsavgift är en administrativ avgift som kan tas ut av föreningen om stadgarna tillåter. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att uthyraren betalar en avgift på 10 % av gällande prisbasbelopp på årsbasis. Vad som gäller för just din förening framgår i era stadgar.

Vad är en andrahandsuthyrningsavgift?

En andrahandsuthyrningsavgift är en administrativ avgift som kan tas ut av föreningen om stadgarna tillåter. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att uthyraren betalar en avgift på 10 % av gällande prisbasbelopp på årsbasis. Vad som gäller för just din förening framgår i era stadgar.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?

Du laddar ner och fyller i blanketten ”Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand (Pdf)” och mejlar in den till oss på mejladressen via vårt kontaktformulär. Tänk på att samtliga ägare av bostadsrätten måste signera blanketten och att uthyrningen inte får påbörjas innan ett godkännande har lämnats från styrelsen. Ange en mejladress på blanketten, då kommer du få beskedet om andrahandsuthyrningen godkänns eller ej direkt där.

Hur går jag tillväga om jag vill avsluta min pågående andrahandsuthyrning?

Du laddar ner, fyller i och mejlar in blanketten ”Avslut i förtid av uthyrning i andra hand (Pdf)”. Tänk på att samtliga ägare av bostadsrätten måste signera blanketten. Du mejlar in blanketten via vårt kontaktformulär.

När blir jag krediterad för avgiften då jag avslutar andrahandsuthyrning i förtid?

Kreditering eller eventuell återbetalning av andrahandsuthyrningsavgiften sker när avslutet i förtid är hanterat hos oss. Detta sker genom att kostnaden stryks eller retroaktivt krediteras på framtida fakturor. Nya fakturor skickas ut om justeringen sker för kvartalet där avierna redan skickats till dig. I annat fall syns krediteringen på avierna för kommande kvartal som inte blivit utfakturerade till dig ännu.

Varför har jag fått en påminnelse och hur gör jag nu?

Vi kan inte se att din betalning har kommit in. Använd det bankgironummer och OCR-nummer som anges i påminnelsebrevet och betala in snarast möjligt.
 
OBS! Det bankgiro du ska använda är inte detsamma som på din vanliga avi. Vid påminnelser eller inkassokrav ska du betala till följande bankgiro: 5237-3180.
 
Om du anser att något inte stämmer kan du kontakta Bredablicks kundtjänst eller skriva till inkasso@bblick.se så fort som möjligt och förklara för oss vad som har blivit fel.

Jag har betalat in efter att jag fått påminnelse, varför har jag trots det fått ett inkassokrav/delbetalningsbrev?

Du kan ha betalat in till fel bankgiro eller med fel OCR-nummer. Dessa är inte samma som på ursprungsavin. Vänligen kontrollera att du har angett det OCR-nummer som har angetts i påminnelsebrevet, och att du har betalat till det bankgiro som används för påminnelser och inkasso: BG 5237-3180.

Delbetalningsbrev får du om du inte har reglerat hela din skuld. Vi vill med detta brev informera dig om hur mycket du har kvar att betala.

Jag skulle vilja delbetala min skuld, är det möjligt?

En avbetalningsplan kan beviljas om du uppfyller kraven för detta. Kontakta inkassogruppen hos Bredablick på inkasso@bblick.se så tittar vi på ditt ärende. Avgifter som uppkommer vid en avbetalningsplan är 170 kr i uppläggningsavgift samt 60 kr för var avisering.

Är det möjligt att få anstånd med betalning?

Anstånd kan beviljas om det finns skäl till det. Ta kontakt med oss via inkasso@bblick.se så undersöker vi ditt ärende.

Varför kommer brev om påminnelser och inkasso via Kivra?

Du som har kopplat dig till tjänsten Kivra får påminnelser och inkassokrav skickat till dig via din digitala brevlåda. Skulle du inte vilja få påminnelser eller inkassokrav skickat till dig via Kivra kan du höra av dig till Bredablicks kundtjänst och meddela detta.

Vad är en överlåtelseavgift?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med överlåtelse av en bostadsrätt. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar men det vanligaste är att köparen betalar en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Vad som gäller för just din förening framgår i era stadgar.

Hur hanterar jag betalning av min avgift om överlåtelsen sker mitt i månaden?

Avgiftsavier skickas som standard ut kvartalsvis, dvs för tre månader åt gången (januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december). Utskick av avier görs månaden innan kommande kvartals start.

Om tillträdet sker i en period som ännu inte är aviserad delas avgiften utifrån tillträdesdatumet och respektive part får en avi för sin del av tillträdesmånaden.

Om avierna för perioden däremot redan har hunnit skickas ut till säljaren innan ni fått besked om att medlemskapet/överlåtelsen är godkänd betalar säljaren för hela tillträdesmånaden enligt ursprungsavin. Finanserna mellan säljare och köpare görs vidare upp av mäklaren i en så kallad likvidavräkning.

Infaller tillträdet den 1:a en månad får köparen en ny avi för denna månad och betalar för hela månaden.

Jag har nyligen köpt min bostadsrätt och har ännu inte fått några avier. Kan jag betala på den förra ägarens avier?

Sannolikt har vi inte erhållit kompletta handlingar för att kunna registrera överlåtelsen. När vi erhåller detta registrerar vi överlåtelsen och skickar ut aktuella avgiftsavier. Betalning för tillträdesmånaden hanterar vi enligt information i stycket ovan.

Hur får jag ut ett lägenhetsutdrag/en mäklarbild?

Kontakta vår kundtjänst så skickar vi lägenhetsutdraget/mäklarbilden till din folkbokföringsadress. Om det är din bankkontakt som önskar uppgifterna får du gärna ge oss deras epostadress så kan vi skicka underlaget direkt dit för en snabbare hantering. Mäklare har rätt att få underlaget per epost om giltigt förmedlingsuppdrag skickas in till oss via vårt kontaktformulär .

Är du mäklare och behöver skicka in handlingar till oss?

Vi önskar följande turordning på handlingarna: Först ansökan om medlemskap och sedan överlåtelseavtalet. Ni har möjlighet att skicka in handlingarna enligt nedan alternativ:

  • Avtalet postas in till oss på adressen: Bredablick Förvaltning, Box 243, 20122 Malmö
  • Avtalet vidimeras och mejlas in. Vidimering krävs för att vi ska säkerställa att kopian överensstämmer med originalet, vilket då intygas av er. Alla handlingar ska vidimeras (ansöka, överlåtelse, ev fullmakt)

Panter

Vår normala handläggningstid för panter är 14 dagar. Ibland går det snabbare och om vi har mycket att göra så kan det ta lite längre tid. Vi tackar för förståelse för detta. Vid privata pantsättningar så behöver handlingen inkomma i original, där både pantinnehavaren och pantsättarens underskrifter ska finnas med. De behöver även skicka med kopior på sina ID-handlingar.

Avnoteringar

Pantinnehavaren/långivaren behöver inkomma med handling där det tydligt framgår vem långivaren är samt att pantsättningen är avnoterad. Om det gäller en privat pantsättning måste långivaren signera handlingen och skicka med en kopia på sin ID- handling.

Hur ställer jag mig i kö för parkering?

Vill du ställa dig i kö till parkeringsplats, vänligen hör av dig till info@bblick.se.

Jag står i kö för parkering men har inte fått något besked, hur får jag det?

Om du står i kö till en parkeringsplats så kommer ansvarig uthyrare att höra av sig till dig när det finns en plats och det är din tur i kön.

Hur lång är min uppsägningstid för garage/parkering?

Se ditt parkeringsavtal, uppsägningstiden framgår där.

Vid vilka frågor ska jag vända mig till styrelsen respektive Bredablick?

Generellt ska man vända sig till styrelsen vid frågor angående beslutsfattande och till Bredablick när det gäller den löpande förvaltningen.

Hur får jag ut ett lägenhetsutdrag/en mäklarbild?

Kontakta vår kundtjänst så skickar vi lägenhetsutdraget/mäklarbilden till din folkbokföringsadress. Om det är din bankkontakt som önskar uppgifterna får du gärna ge oss deras epostadress så kan vi skicka underlaget direkt dit för en snabbare hantering. Mäklare har rätt att få underlaget per epost om giltigt förmedlingsuppdrag skickas in till oss via vårt kontaktformulär .

Hur hittar jag till er?

På sidan kontakt hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor.

Vart ska jag vända mig vid tekniska frågor?

Om Bredablick sköter den tekniska förvaltningen kan du kontakta oss genom att göra en felanmälan.

Hur får jag tillgång till föreningens energideklaration?

Energideklaration kan du söka efter och beställa på Boverkets hemsida.