Energiförvaltning

Vad är energiförvaltning?

Kostnader för energi är en av bostadsrättsföreningens viktigaste poster. Dagens osäkra läge och högt uppsatta miljömål gör det viktigare än någonsin förr att säkerställa att fastighetens energianvändning är optimerad. Bredablicks Energiförvaltning innebär smart energieffektivisering och driftoptimering som både minskar miljöbelastningen och era utgifter. Våra certifierade energikonsulter arbetar efter internationell standard och håller i alla projekt, stora som små. Genom energikartläggning, nättariffoptimering, energi- och driftoptimering samt regelbunden driftövervakning hjälper vi er få full kontroll över er användning av el, värme och vatten.

Kan vi inte sänka era kostnader tar vi inte heller betalt, kontakta oss för offert!

Så här går energieffektivisering och energiförvaltning till

1. Energikartläggning

Energikartläggningen är grundstommen i en effektiv energiförvaltning. Vi utför ett platsbesök där våra experter går igenom fastighetens samtliga delar som klimatskal, installationer och andra kostnads-drivande parametrar. Vi analyserar energianvändningen och hur den fördelar sig.

2. Nättariffoptimering

Nättariffoptimeringen hjälper till att minimera fasta avgifter och taxor för el, värme och vatten. Utifrån en grundlig analys av era abonnemang identifierar vi potentiella besparingar.

3. Energi- och driftoptimering

Energi- och driftoptimering görs utifrån det som framkommit i Energikartläggningen. Vi lämnar åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar och lönsamhetsbedömningar. Både vad gäller justering av befintliga system samt nya investeringar. Vi använder de bästa instrumenten som finns på marknaden för att löpande analysera och justera energiförbrukningen.

4. Driftövervakning

Driftövervakningen utförs genom digital övervakning av tekniska installationer med notering av avvikelser. Vi gör löpande bedömningar av de larm som uppstår och avhjälper de fel som kräver åtgärd. Vi gör även minst ett årligt platsbesök där våra drifttekniker går igenom alla tekniska installationer och säkerställer funktion och status.

5. Månadsvis rapportering

Den månadsvisa rapporteringen sker via en skriftlig rapport. Vi redovisar viktiga händelser, statistik på energiförbrukning för el, värme och tappvatten samt uppgifter om de tekniska installationernas avvikelser, larm och utförda åtgärder.

6. Årlig rapportering

Den årliga rapporteringen sker via en skriftig rapport som presenteras på ett möte. Ni träffar en av våra energiexperter som går igenom årets väsentliga händelser och hur energianvändningen har utvecklats över året. Vi ger konkreta förslag på hur vi kan förbättra driften i fastigheten ytterligare.

Intresserad?

Vi tar gärna fram en kostnadsfri offert med grundläggande förutsättningar samt förväntad inbesparing. Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Kunskapsbanken

Se alla våra kunskapsartiklar

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer

Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →