Hamed Hashemi – Fastighetsskötare

Hur ser din resa inom Bredablick ut? 

Jag började jobba på Bredablick 2021, då som trädgårdsmedarbetare. Jag körde maskiner och robotgräsklippare. Efter ett år bytte jag roll och blev istället fastighetsskötare. Jobbet som fastighetsskötare är både roligt och utvecklande. Det är ett jobb som passar mig jättebra, och är den perfekta utmaningen för mig som tycker om att få vara händig och gillar att ta ansvar.

Vad gör man som fastighetsskötare rent konkret och praktiskt? 

Fastighetsskötaren är styrelsens ögon ute i fastigheten, och den som ser till att allt fungerar. Som fastighetsskötare arbetar man med skötsel av fastigheter samt hanterar felanmälningar.  Man utför tillsyn och skötsel av anläggningar, tekniska installationer och utrustningar i byggnader och på fastigheter.

Vad behöver man kunna för att vara fastighetsskötare?

Att arbeta med fastighetsskötsel innebär ett stort mått av praktiskt arbete. Det lär man sig bäst på arbetsplatsen, vilket jag har gjort. Det har format mig till en självgående och kunnig problemlösare som ser vad som behöver åtgärdas.

Vad motiverar dig mest i ditt arbete? 

Det bästa jag vet är att lösa problem och göra kunderna nöjda, och på så sätt bygga upp ett förtroende.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete? 

Att jobba med fastighetsskötsel är ett varierande arbete som innebär olika utmaningar varje dag. Många gånger får man använda sin egen förmåga och kreativitet för att hitta lösningar på problem som kan uppstå, vilket kräver kvalitétstänk och noggrannhet.

Vilket är ditt bästa minne från Bredablick? 

Resan till Malmö tillsammans med mina kollegor för årsfesten som vi hade år 2022. Jag aldrig kommer glömma den!

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Bredablick? 

Först och främst mina kollegor som jag trivs jättebra med. De är de bästa kollegor som finns! Sedan är jag väldigt nöjd med att jag har fått en otrolig möjlighet att växa i min roll. Min närmaste chef har verkligen tillåtit mig att utvecklas och få ta ansvar .

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall.

Hur bestrider man prishöjningen på fjärrvärme?

Om ni som förening vill bestrida prishöjningen ska detta ske inom tre veckor efter att avisering om prishöjning har skett till er som kund. I ert bestridande bör det framgå att ni inte godtar prisökningen på grund av att leverantören använder sig av en alternativkostnadskalkyl. Har föreningen flera avtal behöver en ansökan skickas in för varje avtal.

Ni kan använda nedan formulering i er ansökan, notera att detta endast är ett förslag på formulering:

Vi accepterar inte den prishöjning ni har aviserat då er motivering till prishöjningen inte följer den prismodell som ni använder. Er prismodell ska utgå från alternativprissättning och inte kostnadsbaserad prissättning. Vi begär därför en förhandling kring det nya fjärrvärmepriset och de nya avtalsvillkoren.

I nedan länk ser ni ett exempel på hur en blankett för att begära en förhandling om
fjärrvärmepriset kan se ut. Denna är från Stockholm Exergi och innehåller uppgifter
leverantören kan behöva inför en förhandling. Andra leverantörer kan eventuellt begära andra uppgifter men dessa uppgifter är bra att utgå från när ni lämnar uppgifter till er fjärrvärmeleverantör.

Länk till Stockholm Exergis blankett

Medling i Fjärrvärmenämnden

Om förhandlingen inte leder till en överenskommelse ska leverantören meddela detta till er som kund, antingen skriftligt eller muntligt. Efter avslutad förhandling kan ni inom tre veckor ansöka om medling i Fjärrvärmenämnden, alltså från det datum som leverantören meddelar att förhandling är avslutad. Det är viktigt att tidigare ansökan om förhandling är inlämnad och besvarad innan medlingsansökan görs.

Ansökan om medling i Fjärrvärmenämnden kan göras genom Energimyndighetens blankett som ni hittar via nedan länk. Innan ansökan lämnas in, kontrollera att det i ert avtal inte har avtalats bort möjligheten att lämna in en medlingsansökan. Har föreningen flera avtal behöver medlingsansökan ske för varje avtal.

Länk till Energimyndighetens blankett för medlingsansökan

Ytterligare information om hur medlingsansökan går till och vad som ska finnas med i den finns på Energimyndighetens hemsida, ni hittar informationen genom nedan länkar.

Frågor och svar
Ansökan om medling

Bra att tänka på i ansökan om medling

Robin Axelsson – reparatör på Bredablick Förvaltning

Hur kom det sig att du blev reparatör på Bredablick?

Det började faktiskt med ett sommarjobb. Jag sommarjobbade som fastighetsskötare och trivdes väldigt bra med arbetsuppgifterna. Efter sommaren fick jag fast anställning som fastighetsskötare på det företaget. 2018 började jag som fastighetsskötare på Bredablick, och eftersom jag är ganska händig och gillar att lösa problem så utvecklades min roll så småningom till reparatör.   

Vad gör man som reparatör rent konkret och praktiskt?

Vi utför tillsyn och ronderingar hos våra kunder. Vi tar emot felanmälningar och gör hembesök hos våra kunder för att hjälpa dom att laga diverse grejer. Det kan handla om väldigt många olika saker, man vet ju aldrig vad som kan komma att behöva fixas eller lagas.

Vad behöver man kunna för att vara reparatör?

Man behöver framför allt vara händig och lösningsorienterad, men det är också viktigt att man är serviceinriktad. Då man jobbar med alla möjliga olika slags fel så är det en fördel att kunna lite av allt.

Vad motiverar dig mest i ditt arbete?

Att göra kunder nöjda. Det är väldigt tillfredsställande att känna att man har kunnat hjälpa kunderna, och de blir ofta väldigt tacksamma. Jag tycker också att det är väldigt stimulerande att lösa problem.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

Man kanske skulle kunna tro att svaret skulle bli problemlösningen. Men jag svarar att det är tiden! Att få timmarna att räcka till är definitivt den största utmaningen. Jag vet aldrig hur min dag kommer att se ut, för även om jag planerar upp dagen så kan det dyka upp akuta ärenden som inte kan vänta.

Har du utvecklats under din tid på Bredablick och hur ser du på framtiden?

Jag har utvecklats mycket både inom yrket och som person. Jag har utvecklats som reparatör och kan idag ta på mig jobb som jag inte kunde utföra tidigare, det är jätteroligt och jag lär mig ständigt ännu mer.

Vad tycker du skiljer ut Bredablick från sina branschkollegor?

Att vi är bra på att ta hand om kunderna vi har. Att vi är proaktiva. Och att vi är ett stort men familjärt företag som får dig att känna dig som hemma.

Hur skulle du beskriva Bredablicks företagskultur?

Vi har olika avdelningar och olika ansvarsområden. Vi har personal på fältet och personal på kontoret, men trots att vi nästan jobbar i olika världar så har vi alla en gemenskap när vi träffas på kontoret. Det spelar ingen roll vilken titel du bär.

Hur är det att vara en del av Bredablick?

Det är spännande att vara med på Bredablicks resa, Bredablick är ett stabilt växande företag och det händer alltid något nytt.

Vilket är ditt bästa minne från Bredablick?

Bredablick bjuder varje år in till någon form av tillställning såsom julfest eller gala. Då samlas alla regioner och man får möjligheten att träffa alla som jobbar på företaget. Så jag skulle säga att mina bästa minnen är dessa resor tillsammans med mina kollegor.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Bredablick?

Det bästa är helt klart kollegorna. Nästan lika mycket i topp ligger att företaget erbjuder utbildningar och att man har en stor frihet. 

Vilka egenskaper tycker du är viktigast att ha för att man ska passa in och trivas på Bredablick?

Att vara driven, nyfiken och att ha ett intresse för fastighetsbranschen. Att vara social och hjälpsam. Med en egen stark vilja att utvecklas kommer man långt. 

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning.

EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och hållet. De blir inte förbjudna att använda, men det kommer bli svårt att köpa nya när de gamla går sönder.

Som bostadsrättsförening är det både smart och ekonomiskt att se över sina belysningsarmaturer i gemensamma utrymmen i god tid, innan lysrören går sönder. Om den gamla typen av lysrör används kan de nämligen inte bara ersättas med nya LED-lysrör, dessa kan bara användas om armaturen är anpassad för LED.

Det positiva är naturligtvis, förutom miljöaspekten med det farliga kvicksilvret, att LED-belysning också minskar elanvändningen avsevärt och således sänker er energikostnad och förbättrar fastighetens miljöprestanda. Samtidigt har de lika bra, eller bättre, funktion. Genom att välja en bra ljuskälla som håller länge kan ni dessutom sänka kostnaden för framtida underhåll av belysningen.

Behöver de gamla armaturerna bytas ut?

Nej, det finns ingen anledning att byta ut de befintliga armaturerna. Oftast är det inte fel på armaturen, och då bör man se till att bevara den. Det går att konvertera gamla armaturer så att LED-lysrör kan användas. Ur miljöhänseende är återanvändning av de äldre armaturerna att föredra i stället för att mängder av armaturer ska kasseras i onödan.

Det kan förstås finnas andra skäl att byta ut de gamla belysningsarmaturerna när en investering ändå ska göras, exempelvis om de sitter i ett utrymme som är välanvänt och skulle kännas tryggare och trevligare med mer estetiska belysningsarmaturer, eller om de av andra skäl kan anses ha uppnått sin livslängd. Men om estetik inte är av prioriterad betydelse bör miljöbesparingen som uppnås vid återbruk av de befintliga armaturerna få väga tungt när styrelsen beslutar om byte eller konvertering.

Blir det dyrare att konvertera gamla armaturer jämfört med att bara ersätta dem?

Uppskattningsvis blir kostnaden för att konvertera en armatur med nytt lysrör som dessutom halverar energianvändningen ca 1000 kr. Att byta ut hela armaturen med lysrör uppskattas till en kostnad på 2000-3000 kr.

Vart vänder man sig för att få hjälp med konvertering av gamla armaturer och hur går det till?

Bredablick har ett ramavtal med företaget Miljöbelysning, som är specialister på bland annat denna typ av konverteringar. Om ni är intresserade av att få hjälp med konvertering av era gamla lysrörsarmaturer kan Miljöbelysning göra ett kostnadsfritt platsbesök hos er, och ta fram ett åtgärdsförslag samt besparingskalkyl.

Kan Miljöbelysning hjälpa till även med byte till nya armaturer?

Absolut, Miljöbelysning är specialister på alla typer av energieffektiv belysning.

Bredablicks kunder erbjuds 6 års garanti

Miljöbelysning erbjuder normalt 5 års garanti på de konverterade armaturerna men som kund hos Bredablick får ni hela 6 års garanti.

Vill du veta mer om byte eller konvertering av belysningsarmaturer?

Lämna kontaktuppgifter för att få mer information och erbjudande om ett kostnadsfritt platsbesök, åtgärdsförslag samt eventuell offert.

Om Miljöbelysning:

• Företaget grundades 2012 i Stockholm och etablerade sig 2017 i Göteborg, Malmö och  Helsingborg.

• Miljöbelysning är en komplett leverantör med all kompetens inhouse.  

• Företagets nisch har tidigare främst varit LED-belysning men de erbjuder nu även laddstationer där bostadsrättsföreningar samt stora bolag är slutkunder.

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt bli större. Ju större skador, desto mer omfattande och kostsamma åtgärder krävs för att åtgärda dem.  

Hur ofta bör balkonger besiktigas?

Det finns ingen regel för hur ofta en balkongbesiktning bör genomföras. Som en generell riktlinje rekommenderar vi att en balkong besiktigas regelbundet, åtminstone vart femte år eller vid behov, för att upptäcka eventuella skador eller brister. Om balkongen är äldre eller i dåligt skick kan det vara lämpligt att besiktiga den oftare, till exempel vartannat år.

Har ni en ny fastighet kan det räcka med en årlig snabb översyn, förslagsvis varje vår innan balkongerna fylls med möbler och växter. Detta behöver inte göras av en certifierad besiktningsman, det räcker med att ni i bostadsrättsföreningen håller lite uppsikt. Men när skavanker börjar visa sig är det lämpligt att låta en kvalificerad besiktningsman utföra en grundligare besiktning.

Om balkongplattorna börjat få sprickor, eller om betongflisor lossnat, är det viktigt att regelbundet säkerställa att balkongerna fortfarande är säkra. Men det handlar inte bara om att balkongerna ska vara säkra att vistas på, när betongplattorna börjar spricka kan betongbitar sprängas loss och falla ner, och i värsta fall träffa någon som befinner sig därunder.

Spelar en liten spricka i balkongen någon roll?

Det är oftast inte någon fara med att vistas på en balkong bara för att det är en spricka i betongen. Men att betongplattan har spruckit är med stor sannolikhet ett tecken på karbonatisering, det vill säga att betongen har åldrats och dess egenskaper förändrats. Karbonatiserad betong skyddar inte armeringsjärn, balkar och infästningar ifrån rost på samma sätt som ny betong, och när armeringsjärnen rostar utvidgas de, vilket kan vara en orsak till att balkongens betongplatta börjar sprängas sönder. Har betongen spruckit och så pass mycket att armeringsjärnen är synliga är det absolut dags för en balkongbesiktning.

Titta efter skador och sprickor på balkongplattornas undersida!

Om ni gör en enkel besiktning av era egna balkonger så titta inte bara nedåt på den balkongplatta ni står på. Inspektera även balkongplattan ovanför, om det finns någon. Armeringsjärnen ligger närmare en betongplattas undersida än dess översida, därför når karbonatiseringen vanligtvis armeringsjärnen underifrån först.

Anlitar ni Bredablick för teknisk förvaltning och vill ha hjälp med att ombesörja en balkongbesiktning? Kontakta er tekniska förvaltare så hjälper vi till! Är ni inte kunder, men behöver hjälp med balkongbesiktning – då rekommenderar vi att ni kontaktar besiktningsmännen på Sustend för att boka in en balkongbesiktning.

Nu erbjuder Bredablick smart elbilsladdning via Waybler till ett mycket förmånligt pris!

Vi på Bredablick försöker ständigt hitta nya sätt att erbjuda mervärde till våra kunder. Laddning av elbilar är ett högaktuellt område för bostadsrättsföreningar, därför är vi glada över att kunna meddela att vi har ingått ett nationellt samarbetsavtal med laddbolaget Waybler.

Stor efterfrågan på laddstolpar bland bostadsrättsföreningar

Efterfrågan på elbilsladdning, via laddstolpar eller laddstationer, i närheten av bostaden är redan nu mycket stor bland boende i bostadsrättsföreningar, och behovet fortsätter att växa allteftersom Sveriges fordonspark moderniseras. En anläggning för elbilsladdning är därför en av de viktigaste investeringar en bostadsrättsförening kan göra.

Bredablick har analyserat marknaden för att hitta en aktör vars lösning är anpassad för bostadsrättsföreningar ur ett tekniskt såväl som ett ekonomiskt perspektiv. En kvalitativ leverans och god support var också en viktig faktor. Valet föll på Waybler, och via samarbetsavtalet kan Bredablicks kunder nu få en kvalitetslösning för elbilsladdning till ett extra förmånligt pris.

Wayblers lösning är optimal för större laddanläggningar, den typ av elbilsladdning som BRF:er och fastighetsägare efterfrågar. Behovet av markarbeten är begränsat och många bilar kan laddas på liten elkapacitet.

Waybler – ett framstående bolag inom elbilsladdning

Waybler är ett av Sveriges främsta laddbolag inom B2B. Bolaget har med egen utveckling av både laddboxar och mjukvara skapat en unik lösning för större laddstationer, anpassad för BRF, fastighet och företag. Waybler är idag främst aktivt i Sverige, Norge och Tyskland.

Är ni intresserade av elbilsladdning till er bostadsrättsförening?

Ange kontaktuppgifter så återkommer vi med mer information!

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Vilken förändring innebär de nya reglerna för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar?

1 december 2022 träder nya regler i kraft gällande en fastighetsägares ansvar för kontroll av fastighetens elanläggning, vilket innebär att säkerställa rutiner och dess efterföljande över alla fasta elinstallationer i fastigheten. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan tidigare haft en skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men det har inte funnits något formellt krav på hur detta ska gå till. Nu införs ett krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för hur, och med vilken frekvens, kontroll av elanläggningen ska ske.

Vad räknas som fasta elinstallationer?

Som fasta elinstallationer räknas bland annat:

Hur vet man vilken del av elanläggningen en bostadsrättsförening ansvarar för, och vilket ansvar som faller på bostadsrättsinnehavaren?

För stamledningar och installationer i gemensamma utrymmen som inte hör samman med en specifik lägenhet eller lokal ansvarar alltid fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningen. I själva bostadsrättslägenheterna är ansvarsfördelningen inte alltid lika självklar. Grundprincipen är som regel att ansvaret faller på den som ”har rådigheten” över elanläggningen.

Att ha rådighet betyder att ha tillträde till att kontrollera, och ha rätt att göra ändringar i, anläggningen. Vilka delar av elanläggningen som bostadsrättsföreningen, respektive bostadsrättshavaren, har rådighet över ska framgå av bostadsrättsföreningens stadgar. En vanlig fördelning är att bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för proppskåpet och alla därifrån utgående elinstallationer.

Vad gäller för hyresgäster avseende ansvar för elanläggningen?

Hyresbostäder

I en hyresrätt som är en bostad är det inte möjligt att lägga över underhållsansvaret för elinstallationer på hyresgästen. Det är därför normalt hyresvärden som anses ha rådigheten över samtliga elinstallationer i lägenheten. Om hyresgästen själv utfört en elinstallation i lägenheten kan dock slutsatsen bli att hyresgästen har rådigheten över denna. Vid meningsskiljaktigheter kring detta blir det då en bevisfråga, och hyresvärden ska kunna bevisa att installationen ägs av nuvarande hyresgäst.

Hyreslokaler

I hyreslokaler är det däremot möjligt att avtala om att lägga över hela eller delar av underhållsansvaret för lokalen på hyresgästen. Den som har underhållsansvaret för elinstallationen kommer troligen anses vara den som har rådigheten över den.

Om ni har hyreslokaler i er fastighet bör ni alltså säkerställa att hyresavtalen är tydliga gällande fördelningen av underhållsansvaret för samtliga elinstallationer i lokalen. Om en tidigare hyresgäst har lämnat kvar elinstallationer och hyresavtalet inte omnämner dessa finns risken att de anses tillhöra fastighetsägaren.

De nya reglerna omfattar inte elinstallationer för privat bruk

Rådighetshavare över elinstallationer som endast använder dem för privat bruk omfattas inte av de nya reglerna gällande skriftliga rutiner och dokumenterade kontroller. Det innebär att bostadsrättshavare som har en bostadslägenhet och bostadshyresgäster som ansvarar för en elinstallation inte måste upprätta någon dokumentation, om de använder lägenheten för privat bruk. Det kommer däremot lokalhyresgäster, och innehavare av bostadsrättslokaler behöva göra.

Hur ska rutinerna för kontroll av en fastighets elanläggning se ut?

Eftersom byggnader är olika, och riskerna ökar ju äldre en byggnad blir är det svårt att ge ett enkelt svar som passar alla. Rutinerna ska innefatta en riskbedömning för varje del av de fasta elinstallationerna i fastigheten. Riskbedömningen ska ligga till grund för med vilken frekvens kontroller av elinstallationerna ska ske. Tänk på att kontrollerna måste göras med utgångspunkt i hur stadgar och eventuella lokalhyresavtal är formulerade.

Rutinerna ska omfatta:

Både riskbedömningen och dokumenterad kontroll ska finnas på plats 1 december.

Ska er bostadsrättsförening upphandla en entreprenad gällande en elinstallation?

Planerar ni att installera solceller på taket, eller kanske skaffa laddstolpar för elbilar? Tänk på att entreprenadavtalet bör innehålla en skrivelse gällande entreprenörens ansvar för dokumentation avseende elinstallationerna. Det är tyvärr ganska vanligt att dokumentationen annars uteblir. Om entreprenören inte har incitament att leverera dokumentationen i tid kan föreningen få problem om Elsäkerhetsverket kommer på besök. Vi rekommenderar därför att ni låter en jurist se över avtalet gällande detta.

Hur kan Bredablick hjälpa till med rutiner och kontroll av er elanläggning?

Bredablicks tekniska förvaltning kan bistå med att upprätta de skriftliga rutinerna och ombesörja så att kontroll av fastighetsägarens elinstallationer utförs.

Bredablicks jurister kan bistå med tolkning av stadgar och avtal, samt vid behov ta fram nya stadgar och avtal med en ändrad ansvarsfördelning för elinstallationer.

Vill du ha vår hjälp?

Vill du ha vår hjälp med rutiner för kontroll av elanläggning, avtal eller något annat avseende dessa nya regler? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder styrelsen bör vidta.

De nya reglerna gäller endast renoveringar som utförs under 2023 och framåt.

Lagändringen omfattar följande delar:

1. Förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av reglerna för förändringar eller nybyggnation.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

Tidigare var det möjligt att ange undantag i bostadsrättsföreningens stadgar, lagändringen innebär också att denna möjlighet nu försvinner.

2. Styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till åtgärden

Lagändringen innebär att styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till renoveringen. Exempel på villkor kan vara våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. Styrelsen får dock endast neka tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

3. En bostadsrättshavare som inte vill godta styrelsens beslut kan överklaga till hyresnämnden.

Bostadsrättshavaren kan med start 1 januari 2023 överklaga till hyresnämnden om styrelsen inte lämnat tillstånd till en renoveringsåtgärd, eller tycker att styrelsen har ställt upp orimliga villkor. Har bostadsrättshavaren inte fått tillstånd till renoveringen antingen av styrelsen eller hyresnämnden är renoveringen otillåten.

4. Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten.

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Så här säger Karin Lagerstrand, Bredablicks chefsjurist, om lagändringarna.

Vilka effekter kommer lagändringarna få?

– Att man kan villkora ett tillstånd till renovering är egentligen ingen förändring mot tidigare, det stod dock inte uttryckligen i lagen som det gör nu. Därför är det nog många BRFer som inte förstått att det varit möjligt att villkora tillstånd redan tidigare. Vi har alltid jobbat med villkorade tillstånd när vi hjälpt kunder, så det medför ingen ändring i vårt arbetssätt. Däremot tror jag att vi kan vänta oss att hyresnämnden, när de lämnat tillstånd till renovering, sällan kommer göra det utan villkor. Villkoren kan däremot inte vara godtyckliga, utan det krävs en god grund för dem.

– Det kommer i praktiken innebära att det framöver blir svårt för bostadsrättshavare som själva vill utföra renoveringarna att få tillstånd till det, då de saknar certifikat och liknande. Det är den mest dramatiska effekten av denna lagändring som jag väntar mig kommer inträffa rent praktiskt. Dåliga nyheter för alla som vill köpa fixer-upers, renovera dem själv och sälja vidare för väsentligt mer.

– Det som blir enklare för bostadsrättshavarna är att överklaga styrelsens beslut om renoveringen nekas. Istället för att gå igenom en långdragen tingsrättsförhandling kan bostadsrättshavaren vända sig direkt till hyresnämnden för att få sitt ärende överprövat.

Vilka åtgärder bör styrelsen vidta i samband med lagändringarna?

– För att undvika att onödiga tvister uppstår med bostadsrättshavare om otillåtna renoveringar bör styrelsen informera medlemmarna i föreningen om att det med start 1 januari 2023 införts en lagändring som innebär att otillåtna renoveringar kan medföra uppsägning av bostadsrätten, på vilket vis styrelsen tar emot ansökningar om tillstånd att utföra renoveringar, samt att styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämnden.

– Som bostadsrättsförening är det också lämpligt att ha en särskild blankett för ansökan om tillstånd till renoveringar som medlemmarna kan använda. För enklast möjliga hantering kan blanketten innehålla en lista över olika sorters renoveringar och vilka villkor som uppställs för att få godkännande att utföra respektive slags renovering. Vi jurister kan hjälpa till att ta fram en sådan blankett som är anpassad för just er bostadsrättsförening.

Hur bör styrelsen agera om det har skett en otillåten renovering?

– Det är viktigt att agera snabbt om styrelsen får veta att det skett en otillåten renovering. Om styrelsen inte inom två månader från att den otillåtna renoveringen upptäckts skickar en skriftlig begäran om återställande av åtgärden, eller att bostadsrättshavaren i efterhand ansöker om tillstånd och får det beviljat, blir rätten att säga upp bostadsrätten på grund av den otillåtna renoveringen preskriberad. En sådan skriftlig begäran måste följa vissa formkrav för att vara giltig och vi rekommenderar alltid att skriftliga varningar till medlemmar och hyresgäster skrivs av jurist.

     

Bredablicks jurister står till er tjänst!

     
Bredablicks juristavdelning hjälper gärna till att skapa blankett för ansökan om tillstånd till renovering som är anpassad till just er förening. Vi kan också bistå föreningen i hyresnämnden om bostadsrättshavaren skulle överklaga styrelsens beslut.
      Ta kontakt med Bredablick

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Ni har väl inte glömt att kontrollera radonhalten i er fastighet?

Radonhalten i bostäder ska enligt riksdagens miljökvalitetsmål 2020 inte överstiga 200 Bq/m3.  Det är fastighetsägaren som ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet samt stå för eventuell radonsanering. Ansvaret regleras i Miljöbalken 9 kap. 9§.

Vill ni ha hjälp med radonmätning?

Vi ordnar det snabbt och enkelt.
Kontakta oss!

Detta gäller för radonmätning:

För att tidigare mätningar ska kunna tillgodoräknas får de inte vara äldre än tio år. Placering av mätdosor och information till boende ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen och under minst 2 månader, helst 3. Mätningar ska ske i minst 20% av lägenhetsbeståndet och minst 2 mätdosor per lägenhet.

Radon – det osynliga giftet som kan orsaka lungcancer

Varje år drabbas 500 personer i Sverige av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 400 000 bostäder har för höga halter av radon, det vill säga att inomhusluften innehåller mer än gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft.

Radon är en ädelgas som kommer ifrån marken, därför är det normalt med höga halter av radon i gruvor, grottor och bergrum. Radonet tränger upp ur jorden och späds normalt sett snabbt ut i luften, men när det är vindstilla kan radonhalterna bli ganska höga även vid marknivå. Orsaken till att halten av radon kan bli farligt hög inomhus är att radonet som kommer in i huset stannar kvar och inte späds ut i luften på samma sätt som utomhus. Eftersom svenska hus är mycket täta kan koncentrationen av radon då bli hög, i synnerhet om ventilationen inte är tillräcklig.

Var kommer radonet ifrån?

Radon kommer huvudsakligen in i huset på tre olika sätt:

Schematisk skiss över radonets väg in i huset
Radon kommer in i hus på tre sätt, via mark, byggmaterial eller vatten. (Bild: Strålsäkerhetsmyndigheten)

1. Radon från marken tränger in genom otätheter i golv och källarväggar

Eftersom det ofta råder undertryck inomhus sugs luften helt enkelt in från jorden. För att minska radonhalten kan man därför försöka täta husgrunden för att stänga ute radonet. Det finns även speciella radonsugar som dels suger bort radonet som kommer ifrån marken, och dels sänker trycket i marken under huset så att radonet inte sugs in. Åtgärderna kombineras med fördel med bättre ventilation så att det radon som eventuellt tränger in späds ut till ofarliga nivåer.

2. Byggmaterial som innehåller sten avger radon

I synnerhet blåbetong som innehåller alunskiffer, som i sin tur innehåller uran, kan ge upphov till höga radonhalter. Blåbetong är vanlig i hus som är byggda 1929-1972. Att byta ut det byggnadsmaterial som orsakar radonet är oftast inte ett rimligt alternativ, så i detta fall är bättre ventilation för att sänka radonhalten den bästa lösningen.

3. Det finns radon i hushållsvattnet

Dricksvatten, vanligen sådant som kommer ifrån borrade brunnar och kallkällor, kan innehålla radon. Det anses dock inte farligt att dricka vattnet om radonhalterna ligger under Livsmedelsverkets gränsvärden. Problemet ligger i att vattnet när det tappas upp släpper ifrån sig radon som vi andas in. Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt vatten är 1000 Bq per liter. Ett enkelt sätt att minska radonhalten i vattnet är avluftning.

Av dessa tre är det dock markluften som är den allra största boven och ger upphov till de mest förhöjda radonhalterna.

Varför är radon så farligt?

Radongasen i sig är egentligen inte farlig. Men när den sönderfaller bildas sönderfallsprodukter som kallas ”radondöttrar”. Det är radondöttrarna som anses vara mest skadliga mot hälsan. Positivt laddade joner häftar fast sig vid rök- eller dammpartiklar och fastnar i lungorna när de andas in. När radondöttrarna sönderfaller avger de farlig strålning som skadar lungorna och ökar risken för lungcancer. Det är därför mycket vanligare att rökare drabbas av radonorsakad lungcancer. Det kan dröja så länge som 15-40 år innan cancern kan upptäckas. Lungcancer är den största kända risken med radon, även om andra kroppsdelar utsätts för strålningen så är risken för skador betydligt mindre.

Hur vet man om en fastighet har för mycket radon i inomhusluften?

Radon är en luktfri gas, det enda sättet att upptäcka den är därför att göra mätningar. Mätningen bör utföras någon gång under perioden mellan den 1 oktober och 30 april, och pågå under 2 månader. Anledningen till att det ska ske under vinterhalvåret beror på att vi under denna säsong värmer upp våra hus, vilket gör att mer luft sugs in, och man håller dessutom fönster och dörrar stängda. Ju längre tid som mätningen pågår, desto noggrannare blir mätningen eftersom radonhalten kan variera under mätperioden.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar mätningar i så gott som alla småhus, i alla lägenheter med markkontakt och alla lägenheter som är byggda med blåbetong.

Eftersom markradon kan ta sig upp genom utrymmen som går vertikalt genom fastigheten, såsom hiss- eller ventilationsschakt, bör lägenheter som angränsar till dessa också kontrolleras.

De flesta kommuner har kartor som visar om fastigheten ligger i ett extra utsatt område. Eftersom uranhalten varierar i olika slags jord och berggrund kan man bedöma om risken för radon i olika områden är hög, normal eller låg.  Överallt i Sverige finns det dock tillräckligt med radon i marken för att radonhalterna inomhus ska kunna bli för höga om huset släpper in för mycket radon och ventilationen är otillräcklig.

Så här sker mätning av radonhalten i inomhusluft:

Vi informerar de boende och placerar ut mätdosorna enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning. Vid mätperiodens slut samlar vi in dosorna och skickar dem på analys. Resultatet noteras i ett protokoll som vi överlämnar till er samt Miljönämnden.

Dosa för radonmätning
Dosa för mätning av radonhalt inomhus.

Om du ska köpa hus eller lägenhet och snabbt vill få en indikation på om det verkar finnas mycket radon i inomhusluften så finns det snabbare metoder som bara några dagar. En så pass kort mätperiod är dock inte helt tillförlitlig utan kan bara anses rådgivande.

Så här sker mätning av radonhalten i vatten

Vatten från kranen tappas i en specialflaska. Den särskilda flaskan säkerställer att radonet inte försvinner ut ur flaskan. Vattnet får inte ha stått i rören någon längre tid utan måste vara friskt. Vattenprovet skickas sedan in för analys, precis som vid luftmätning med radondosor.

Vi hjälper dig med radonmätningen

Bredablick utför radonmätningar åt bostadsrättsföreningar och i hyresfastigheter med hjälp av radondosor. Om du har konstaterat skadliga halter av radon i din fastighet och behöver hjälp med att åtgärda detta så står våra byggkonsultkollegor på Sustend som vanligt till tjänst med rådgivning och eventuell projektledning av åtgärder. Tveka inte att kontakta oss!

Vi hjälper dig med radonmätning!

Vill du ha mer information eller en offert? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Bredablick Förvaltnings familjedagar 2022

Tack för en härlig sommar med trevliga festligheter! 

I år fick vi möjligheten att genomföra fem roliga familjedagar. Vi bjöd på fest hos Brf Storstugan, Brf Volten, Brf City, Brf Loke och Brf Per Albins hem. Det har varit musik, korvgrillning, popcorn, godis och dricka, hoppborg och ansiktsmålning. Den svenska sommaren visade sig (i varje fall till stor del) från sin bästa sida, och det var en fantastiskt god uppslutning med mycket glädje och gemenskap. De stunder då solen inte behagade visa sig lystes festligheterna istället upp av Bredablicks gula ballonger.

Familjedagarna är ett uppskattat tillfälle att umgås och ha kul tillsammans! Alla hjälps åt. Även de Bredablickare som vanligtvis mest håller till på kontoret tar chansen att komma ut och träffa föreningarnas boende. Ekonomiska förvaltare och fastighetsskötare grillar korv, blåser ballonger och sköter godisskålar och dricka. Och vår popcornmaskin brukar ofta bli lite av festens medelpunkt.

Ett stort tack till alla er som deltog!  Vi ser redan fram emot nästa sommar!

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader.

Det är inte bara trädens grenar och lövverk som är viktiga att se upp med, även rötterna kan skada mark, grund och vattenledningar samt orsaka sättningar och sprickor. Läs mer i Sustends blogginlägg: 5 sätt som träd kan förstöra din fastighet på.

Men om trädet som orsakar bekymmer står helt eller delvis på granntomten, vad gör man då?

I första hand är det så klart bra om man kan komma överens grannar emellan, men faktum är att träd är en av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Om man behöver luta sig på lagar för att komma fram till en lösning är det i jordabalken man ska söka. I jordabalken anges att ”man ska visa skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av egen eller annans fasta egendom”.

Vad som kan anses vara skälig hänsyn blir naturligtvis många gånger en tolkningsfråga. Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig.

Jordabalken 3 kap 2 $:

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Närbild på blommande körsbärsträd
Körsbärsträd är vackra, men nedfallande bär kan göra marken skräpig och klibbig.

Detta betyder alltså att man får lov att ta bort grenar och rötter från grannens träd om de ställer till besvär. Villkoret är dock att det endast får göras på ett sådant sätt att trädet inte skadas, så det är inte bara att ta bort dem hur som helst. Skulle trädet skadas allvarligt eller dö av ingreppet kan man bli skadeståndsskyldig.

I första hand ska man kontakta ägaren av trädet och be denne beskära grenar eller rötterna om det handlar om ett lite större ingrepp. Vägrar denne, får man göra det själv på egen bekostnad. I händelse av en framtida rättslig tvist bör man ha bevis på att man meddelat ägaren och gett denne möjlighet att utföra ingreppet. Några sätt att göra detta är att skicka ett rekommenderat brev eller spela in ett samtal med grannen där uppmaningen tydligt framgår.

För att man ska få beskära grenen eller roten måste olägenheten vara betydande. Exempel på betydande olägenheter är grenar som försvårar tillgången till fastigheten eller i stor utsträckning skymmer solen på ett olämpligt ställe, eller rötter som orsakar sprickor i asfalt eller flyttar på plattor. Det räcker alltså inte bara med att grenar eller rötter sticker in på tomten.

Observera att lagen nämner just grenar och rötter, inte stammen. Stammen får alltså aldrig röras.

Om trädet står precis på tomtgränsen och man vill fälla det är det lite lurigare. Då kan man försöka göra en bedömning av ägandefrågan genom att se tillbaka på vem som faktiskt planterade trädet. Är detta okänt kan det vara så att man har gemensam äganderätt, och således gemensam beslutanderätt. Kan man inte komma överens kan man vända sig till tingsrätten för att få ett avgörande i frågan.

Valborg i Uppsala – då kavlar Bredablick upp ärmarna

När det firas Valborgsmässoafton i studentstaden Uppsala görs det med besked, och Ekonomikumparken är ”the place to be”. 40 000 glada valborgsfirande ungdomar fyller parken med musik, skratt, allehanda lekfullheter och…MED SKRÄP! Mer specifikt 150 (!) kubikmeter sopor. 

Det krävs en rejäl insats för att rensa upp efter festligheterna dagen efter. Då har vi som tradition att låta detta bli en möjlighet för ungdomar ifrån Vaksala Sportklubb att få lite extra klirr i kassan. 47 stycken ungdomar i Bredablicktröjor kavlar tillsammans med arbetsledare från Bredablick upp ärmarna i ottan dagen efter och återställer parken till sitt ursprungliga skick.

Jodå, visst fanns det soptunnor uppställda. Men de var lika tomma som när de ställdes dit…

Städningen var dock inte Bredablicks enda insats. Vi har även tilldelats rollen som områdesansvarig av uppdragsgivaren Akademiska Hus, som för första gången hade huvudansvaret som arrangör. Det innebär att vi har varit behjälpliga med planering och avspärrningar av infarter, info till polisen, uppmålningar för polis och sjukvård, placering av matvagnarna på food courten, skyltning över hela parken med mera.  

Bredablick löste allt – kunden var supernöjd! Och Valborgsfirarna också, vad det verkar.  

Se SVTs inslag om städningen efter Valborg här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-stadar-ungdomarna-bort-skrapet-tva-lag-och-sov-i-soporna

Bredablick förvärvar UBC Teknisk Förvaltning i Uppsala

Genom att införlivas i Bredablickgruppen kan UBC Teknisk Förvaltning nu erbjuda sina kunder ett stort utbud av heltäckande förvaltningstjänster.

Jonas Cervin, VD på UBC ser på sammanslagningen med stor optimism. ”Detta blir en nytändning för oss. Vi utökar vårt tjänsteutbud och vår kompetens, vilket gynnar våra kunder. För UBCs anställda innebär det helt nya möjligheter kunna utvecklas i sin yrkesroll och även ta sig an nya utmaningar inom organisationen.”

Vi på Bredablick är glada över att få hälsa UBC välkomna till oss och ser fram emot att tillsammans med dem fortsätta att växa i regionen

Bredablick åker på sverigeturné!

Efter två års pandemirestriktioner jublar vi över möjligheten att få mingla ordentligt igen!! Under våren besöker vi mässor i Uppsala, Stockholm, Västerås, Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Landskrona och Malmö. Efter ett sommaruppehåll blir det besök i ännu fler städer, vi återkommer med mer info om höstens mässor när det närmar sig.

Kom och besök oss i vår monter, ta en fika och snacka lite förvaltning! Välkomna!

MARS

23 mars – Fastighet 2022, Huddinge
24 mars – Fastighet 2022, Uppsala
31 mars – Fastighet 2022, Malmö

APRIL

6-7 april – Styrelsemässan, Stockholm
7 april – Fastighet 2022, Landskrona
19 april – Fastighet 2022, Västerås
21 april – Styrelsemässan, Norrköping
27 april – Fastighet 2022, Stockholm
28 april – Styrelsemässan, Helsingborg

MAJ

12 maj – Fastighet 2022, Solna
12 maj – Styrelsemässan, Malmö
16 maj – Fastighet 2022, Göteborg

Mer information om mässorna hittar du här:

Fastighet 2022

Styrelsemässan

Bredablick Facility Services städar Sveriges modernaste specialistsjukhus

I Medicon Village Science Park, Lund, finns Perituskliniken som erbjuder högspecialiserad vård av, i första hand, urologiska sjukdomar. Här tas patienter emot i lokaler utrustade med den allra senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Men oavsett den yppersta kompetens hos personalen och den avancerade tekniken fungerar verksamheten inte utan det som egentligen inte syns: den dagliga städningen som Bredablick Facility Services, BFS, svarar för.

Bredablick Facility Services, som länge ansvarat för städningen på Ängelholms sjukhus, startade samarbetet med Perituskliniken med byggstädning sedan Peab färdigställt lokalerna i mitten av augusti 2020. Därefter flyttades all utrustning in och BFS genomförde en andra totalstädning inför verksamhetsstarten den första september. Då fanns en tydlig kravlista som visar hur städprocessen ska genomföras, varje morgon innan kliniken öppnar.

Åsa Dahm är vd för Perituskliniken och tycker att man har en utmärkt rutin för städningen av kliniken.

– Bredablicks lokalvårdare genomför all städning i samtliga utrymmen och slutstädar våra fyra operationssalar, berättar Åsa Dahm. Då steriliseras samtliga ytor, inklusive väggar och tak. Hon förklarar att man har ett fast städteam om tre specialutbildade lokalvårdare och att det är en klar fördel att det alltid är samma personer som rör sig i lokalerna och som vet exakt vilka krav Perituskliniken ställer på städningen.

– Vi är nöjda med både städningen och att Bredablick lyssnar in och förstår vikten av att leva upp till våra villkor. Det är enkelt att föra en dialog och lokalvårdarna är noggranna och kan specialstädning, fortsätter Åsa Dahm.

Bredablick Facility Services är stolta över uppdraget – och över att få vara en liten del i kampen mot cancer.

Bredablickgruppen fortsätter sin tillväxtresa i Helsingborg

Bredablicks expansion under det senaste decenniet kan bara beskrivas som explosionsartad. Såväl omsättningen som personalstyrkan och tjänsteutbudet har flerdubblats, och ingenting tyder på att tillväxten kommer avstanna. Nu flyttar tre av Bredablickgruppens bolag in i nya, gemensamma lokaler i Helsingborg.

Bredablick Förvaltning, Bredablick Facility Services och Sustend har olika fokusområden, men tjänsteutbudet är gränsöverskridande och bolagen har många gemensamma kunder. Genom det nära samarbetet bolagen emellan kan kunderna erbjudas helomfattande service som sträcker sig ända från fruktleveranser och lokalvård till totalförvaltning och byggprojektledning. Detta ger Bredablickgruppen en oslagbar bredd och flexibilitet när det gäller att möta sina kunders behov.

Det nya gemensamma kontoret medför att samarbetet i olika projekt blir ännu tätare och informationsutbytet mellan alla inblandade blir smidigare. ”Vi har alltid arbetat tätt tillsammans, och genom att vi nu även befinner oss i samma lokaler blir kommunikationen ännu smidigare. Det gör att vi kan ge våra kunder snabb respons och service i toppklass”, säger Erika Svantesson, gruppchef för ekonomisk förvaltning i Helsingborg. ”Genom att vi sitter i samma lokaler tillsammans lär vi också känna varandra väl och trimmar in kommunikationen.”

Erika Svantesson har personligen ansvarat för inredningen i de nya lokalerna, som har inretts modernt och fräscht med heltäckningsmatta och stilrena detaljer. ”Fokus har legat på att skapa en miljö som får medarbetarna att må bra och trivas. Det ska vara lite hemkänsla,” säger hon. ”Dessutom har vi nu gott om plats för att växa ytterligare i framtiden. Vi har redan rekryterat flera nya medarbetare och vi räknar med att behöva göra ytterligare nyanställningar inom kort”.

För Sustends del innebär expansionen en nyetablering i Helsingborg. Sustends byggkonsulter, underhållsplanerare och byggprojektledare har tidigare utgått ifrån kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö, men startar nu upp med nyrekryteringar direkt till Helsingborgskontoret. 

Läs mer på respektive hemsida om:

Sustend

Bredablick Facility Services

Snabbväxande innovatörer inom fastighetsbranschen går samman

Bredablick Fastighetspartner slås ihop med Sustend. Därmed blir två av Sveriges snabbast växande aktörer inom fastighetsbranschen ett bolag. Sustend blir kvar som varumärke. Affären gör Sustend till en nationell aktör inom underhållsplanering och projektledning, och tillför Bredablickgruppen ytterligare tillväxtpotential. Bredablick Fastighetspartner, blir en del av Sustend. Personal och organisation kommer att inkorporeras i Sustend. – Sustend startades för tio år sedan och är inriktade på att utveckla nya tjänster och verktyg för att göra det enklare och effektivare att hand om fastigheter. Vår satsning på en innovativ och mänsklig approach har gjort oss till en uppskattad partner till allt från kyrkor till bostadsrättsföreningar och stora kommersiella fastighetsbolag. Som ett dotterbolag i Bredablickgruppen kommer tjänster som digital underhållsplanering utvecklas med en stabil framtid, säger Sustends grundare, Anton Klintenberg, som blir kvar som VD. Större lyskraft Sustend är ett strategiskt viktigt förvärv, som nu ingår i Bredablickgruppen jämte Bredablick Förvaltning och Bredablick Facility Services. Omsättningen beräknas till 250 mkr. – Vi har utnämnts till Gasellföretag fyra år i rad. Med förvärvet av Sustend växer vi både i storlek och kompetens. Sustend, som har blivit Gasellföretag tre år i rad, är ett starkt varumärke och är precis som Bredablick ett företag som är på hugget. De är piggast på marknaden inom sitt segment och har väldigt nöjda kunder. Mycket tack vare att man har kommit långt inom digitalisering och processtänkande. Affären ökar vår lyskraft på marknaden, säger Michael Elfvén, Bredablickgruppens VD. Ökad rekrytering Både Michael Elfvén och Anton Klintenberg ser stora tillväxtmöjligheter för Sustend i sitt nya sammanhang. – Vi ser en jättepotential framöver och kommer att behöva öka vår rekrytering. Sustend har alltid månat om en stark sammanhållning och fina karriärsmöjligheter. Vi uppmanar branschens talanger att söka sig till oss, säger Anton Klintenberg. – Vi är mycket nöjda med sammanslagningen. Nu ska vi gå ut i samlad trupp med det bästa teamet på marknaden, avslutar Michael Elfvén.