Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader.

Det är inte bara trädens grenar och lövverk som är viktiga att se upp med, även rötterna kan skada mark, grund och vattenledningar samt orsaka sättningar och sprickor. Läs mer i Sustends blogginlägg: 5 sätt som träd kan förstöra din fastighet på.

Men om trädet som orsakar bekymmer står helt eller delvis på granntomten, vad gör man då?

I första hand är det så klart bra om man kan komma överens grannar emellan, men faktum är att träd är en av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Om man behöver luta sig på lagar för att komma fram till en lösning är det i jordabalken man ska söka. I jordabalken anges att ”man ska visa skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av egen eller annans fasta egendom”.

Vad som kan anses vara skälig hänsyn blir naturligtvis många gånger en tolkningsfråga. Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig.

Jordabalken 3 kap 2 $:

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Närbild på blommande körsbärsträd
Körsbärsträd är vackra, men nedfallande bär kan göra marken skräpig och klibbig.

Detta betyder alltså att man får lov att ta bort grenar och rötter från grannens träd om de ställer till besvär. Villkoret är dock att det endast får göras på ett sådant sätt att trädet inte skadas, så det är inte bara att ta bort dem hur som helst. Skulle trädet skadas allvarligt eller dö av ingreppet kan man bli skadeståndsskyldig.

I första hand ska man kontakta ägaren av trädet och be denne beskära grenar eller rötterna om det handlar om ett lite större ingrepp. Vägrar denne, får man göra det själv på egen bekostnad. I händelse av en framtida rättslig tvist bör man ha bevis på att man meddelat ägaren och gett denne möjlighet att utföra ingreppet. Några sätt att göra detta är att skicka ett rekommenderat brev eller spela in ett samtal med grannen där uppmaningen tydligt framgår.

För att man ska få beskära grenen eller roten måste olägenheten vara betydande. Exempel på betydande olägenheter är grenar som försvårar tillgången till fastigheten eller i stor utsträckning skymmer solen på ett olämpligt ställe, eller rötter som orsakar sprickor i asfalt eller flyttar på plattor. Det räcker alltså inte bara med att grenar eller rötter sticker in på tomten.

Observera att lagen nämner just grenar och rötter, inte stammen. Stammen får alltså aldrig röras.

Om trädet står precis på tomtgränsen och man vill fälla det är det lite lurigare. Då kan man försöka göra en bedömning av ägandefrågan genom att se tillbaka på vem som faktiskt planterade trädet. Är detta okänt kan det vara så att man har gemensam äganderätt, och således gemensam beslutanderätt. Kan man inte komma överens kan man vända sig till tingsrätten för att få ett avgörande i frågan.

Valborg i Uppsala – då kavlar Bredablick upp ärmarna

När det firas Valborgsmässoafton i studentstaden Uppsala görs det med besked, och Ekonomikumparken är ”the place to be”. 40 000 glada valborgsfirande ungdomar fyller parken med musik, skratt, allehanda lekfullheter och…MED SKRÄP! Mer specifikt 150 (!) kubikmeter sopor. 

Det krävs en rejäl insats för att rensa upp efter festligheterna dagen efter. Då har vi som tradition att låta detta bli en möjlighet för ungdomar ifrån Vaksala Sportklubb att få lite extra klirr i kassan. 47 stycken ungdomar i Bredablicktröjor kavlar tillsammans med arbetsledare från Bredablick upp ärmarna i ottan dagen efter och återställer parken till sitt ursprungliga skick.

Jodå, visst fanns det soptunnor uppställda. Men de var lika tomma som när de ställdes dit…

Städningen var dock inte Bredablicks enda insats. Vi har även tilldelats rollen som områdesansvarig av uppdragsgivaren Akademiska Hus, som för första gången hade huvudansvaret som arrangör. Det innebär att vi har varit behjälpliga med planering och avspärrningar av infarter, info till polisen, uppmålningar för polis och sjukvård, placering av matvagnarna på food courten, skyltning över hela parken med mera.  

Bredablick löste allt – kunden var supernöjd! Och Valborgsfirarna också, vad det verkar.  

Se SVTs inslag om städningen efter Valborg här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-stadar-ungdomarna-bort-skrapet-tva-lag-och-sov-i-soporna

Bredablick förvärvar UBC Teknisk Förvaltning i Uppsala

Genom att införlivas i Bredablickgruppen kan UBC Teknisk Förvaltning nu erbjuda sina kunder ett stort utbud av heltäckande förvaltningstjänster.

Jonas Cervin, VD på UBC ser på sammanslagningen med stor optimism. ”Detta blir en nytändning för oss. Vi utökar vårt tjänsteutbud och vår kompetens, vilket gynnar våra kunder. För UBCs anställda innebär det helt nya möjligheter kunna utvecklas i sin yrkesroll och även ta sig an nya utmaningar inom organisationen.”

Vi på Bredablick är glada över att få hälsa UBC välkomna till oss och ser fram emot att tillsammans med dem fortsätta att växa i regionen

Bredablick åker på sverigeturné!

Efter två års pandemirestriktioner jublar vi över möjligheten att få mingla ordentligt igen!! Under våren besöker vi mässor i Uppsala, Stockholm, Västerås, Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Landskrona och Malmö. Efter ett sommaruppehåll blir det besök i ännu fler städer, vi återkommer med mer info om höstens mässor när det närmar sig.

Kom och besök oss i vår monter, ta en fika och snacka lite förvaltning! Välkomna!

MARS

23 mars – Fastighet 2022, Huddinge
24 mars – Fastighet 2022, Uppsala
31 mars – Fastighet 2022, Malmö

APRIL

6-7 april – Styrelsemässan, Stockholm
7 april – Fastighet 2022, Landskrona
19 april – Fastighet 2022, Västerås
21 april – Styrelsemässan, Norrköping
27 april – Fastighet 2022, Stockholm
28 april – Styrelsemässan, Helsingborg

MAJ

12 maj – Fastighet 2022, Solna
12 maj – Styrelsemässan, Malmö
16 maj – Fastighet 2022, Göteborg

Mer information om mässorna hittar du här:

Fastighet 2022

Styrelsemässan

Bredablick Facility Services städar Sveriges modernaste specialistsjukhus

I Medicon Village Science Park, Lund, finns Perituskliniken som erbjuder högspecialiserad vård av, i första hand, urologiska sjukdomar. Här tas patienter emot i lokaler utrustade med den allra senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Men oavsett den yppersta kompetens hos personalen och den avancerade tekniken fungerar verksamheten inte utan det som egentligen inte syns: den dagliga städningen som Bredablick Facility Services, BFS, svarar för.

Bredablick Facility Services, som länge ansvarat för städningen på Ängelholms sjukhus, startade samarbetet med Perituskliniken med byggstädning sedan Peab färdigställt lokalerna i mitten av augusti 2020. Därefter flyttades all utrustning in och BFS genomförde en andra totalstädning inför verksamhetsstarten den första september. Då fanns en tydlig kravlista som visar hur städprocessen ska genomföras, varje morgon innan kliniken öppnar.

Åsa Dahm är vd för Perituskliniken och tycker att man har en utmärkt rutin för städningen av kliniken.

– Bredablicks lokalvårdare genomför all städning i samtliga utrymmen och slutstädar våra fyra operationssalar, berättar Åsa Dahm. Då steriliseras samtliga ytor, inklusive väggar och tak. Hon förklarar att man har ett fast städteam om tre specialutbildade lokalvårdare och att det är en klar fördel att det alltid är samma personer som rör sig i lokalerna och som vet exakt vilka krav Perituskliniken ställer på städningen.

– Vi är nöjda med både städningen och att Bredablick lyssnar in och förstår vikten av att leva upp till våra villkor. Det är enkelt att föra en dialog och lokalvårdarna är noggranna och kan specialstädning, fortsätter Åsa Dahm.

Bredablick Facility Services är stolta över uppdraget – och över att få vara en liten del i kampen mot cancer.

Bredablickgruppen fortsätter sin tillväxtresa i Helsingborg

Bredablicks expansion under det senaste decenniet kan bara beskrivas som explosionsartad. Såväl omsättningen som personalstyrkan och tjänsteutbudet har flerdubblats, och ingenting tyder på att tillväxten kommer avstanna. Nu flyttar tre av Bredablickgruppens bolag in i nya, gemensamma lokaler i Helsingborg.

Bredablick Förvaltning, Bredablick Facility Services och Sustend har olika fokusområden, men tjänsteutbudet är gränsöverskridande och bolagen har många gemensamma kunder. Genom det nära samarbetet bolagen emellan kan kunderna erbjudas helomfattande service som sträcker sig ända från fruktleveranser och lokalvård till totalförvaltning och byggprojektledning. Detta ger Bredablickgruppen en oslagbar bredd och flexibilitet när det gäller att möta sina kunders behov.

Det nya gemensamma kontoret medför att samarbetet i olika projekt blir ännu tätare och informationsutbytet mellan alla inblandade blir smidigare. ”Vi har alltid arbetat tätt tillsammans, och genom att vi nu även befinner oss i samma lokaler blir kommunikationen ännu smidigare. Det gör att vi kan ge våra kunder snabb respons och service i toppklass”, säger Erika Svantesson, gruppchef för ekonomisk förvaltning i Helsingborg. ”Genom att vi sitter i samma lokaler tillsammans lär vi också känna varandra väl och trimmar in kommunikationen.”

Erika Svantesson har personligen ansvarat för inredningen i de nya lokalerna, som har inretts modernt och fräscht med heltäckningsmatta och stilrena detaljer. ”Fokus har legat på att skapa en miljö som får medarbetarna att må bra och trivas. Det ska vara lite hemkänsla,” säger hon. ”Dessutom har vi nu gott om plats för att växa ytterligare i framtiden. Vi har redan rekryterat flera nya medarbetare och vi räknar med att behöva göra ytterligare nyanställningar inom kort”.

För Sustends del innebär expansionen en nyetablering i Helsingborg. Sustends byggkonsulter, underhållsplanerare och byggprojektledare har tidigare utgått ifrån kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö, men startar nu upp med nyrekryteringar direkt till Helsingborgskontoret. 

Läs mer på respektive hemsida om:

Sustend

Bredablick Facility Services

Snabbväxande innovatörer inom fastighetsbranschen går samman

Bredablick Fastighetspartner slås ihop med Sustend. Därmed blir två
av Sveriges snabbast växande aktörer inom fastighetsbranschen ett bolag.
Sustend blir kvar som varumärke.

Affären gör Sustend till en nationell aktör inom underhållsplanering och
projektledning, och tillför Bredablickgruppen ytterligare tillväxtpotential.
Bredablick Fastighetspartner, blir en del av Sustend. Personal och organisation
kommer att inkorporeras i Sustend. 

– Sustend startades för tio år sedan och är inriktade på att utveckla
nya tjänster och verktyg för att göra det enklare och effektivare att hand om
fastigheter. Vår satsning på en innovativ och mänsklig approach har gjort oss
till en uppskattad partner till allt från kyrkor till bostadsrättsföreningar
och stora kommersiella fastighetsbolag. Som ett dotterbolag i Bredablickgruppen
kommer tjänster som digital underhållsplanering utvecklas med en stabil
framtid, säger Sustends grundare, Anton Klintenberg, som blir kvar som VD.

Större lyskraft

Sustend är ett strategiskt viktigt förvärv, som nu ingår i Bredablickgruppen
jämte Bredablick Förvaltning och Bredablick Facility Services. Omsättningen
beräknas till 250 mkr.

– Vi har utnämnts till Gasellföretag fyra år i rad. Med förvärvet av Sustend
växer vi både i storlek och kompetens. Sustend, som har blivit Gasellföretag
tre år i rad, är ett starkt varumärke och är precis som Bredablick ett företag
som är på hugget. De är piggast på marknaden inom sitt segment och har väldigt
nöjda kunder. Mycket tack vare att man har kommit långt inom digitalisering och
processtänkande. Affären ökar vår lyskraft på marknaden, säger Michael Elfvén,
Bredablickgruppens VD.

Ökad rekrytering

Både Michael Elfvén och Anton Klintenberg ser stora tillväxtmöjligheter för
Sustend i sitt nya sammanhang.

– Vi ser en jättepotential framöver och kommer att behöva öka vår
rekrytering. Sustend har alltid månat om en stark sammanhållning och fina
karriärsmöjligheter. Vi uppmanar branschens talanger att söka sig till oss,
säger Anton Klintenberg.

– Vi är mycket nöjda med sammanslagningen. Nu ska vi gå ut i samlad trupp
med det bästa teamet på marknaden, avslutar Michael Elfvén.