Undvik fallgroparna med LED-lampor och få mer ljus för pengarna

Undvik fallgroparna med LED-lampor och få mer ljus för pengarna

Hur LED-lampor för dig bakom ljuset, och hur dålig belysning är ett jämställdhetsproblem.

Hösten är på intågande, och med den smyger mörkret sig på oss. Nu börjar det bli dags att fundera över vilken belysning vi har omkring oss. Uppfyller den sitt syfte samtidigt som den är energieffektiv? Är LED-lampor alltid bra?

Under senare tid har de energisnåla lamporna utvecklats i rasande takt. Detta är naturligtvis mycket bra, både för miljön och för ekonomin. Men som med i princip all ny teknik förförs man i början av dess briljanta fördelar, och först efter ett tag tvingas man inse att det också kan finnas problem som man inledningsvis inte förutspådde.

Lågenergilamporna och i synnerhet LED-lamporna har fortfarande många barnsjukdomar

Tekniken är fortfarande ny, men har nu funnits tillräckligt länge för att man ska ha hunnit bedriva forskning inom området. Det visar sig nu att lågenergilamporna inte alltid bara är bra ur alla aspekter. Studier har påvisat stora problem med energieffektiva ljuskällor.

Framförallt LED-belysning har ofta problem med flimmer och bländning, i synnerhet om nya LED-lampor sätts i gammal armatur som inte är anpassad för denna typ av ljuskälla. Dessutom har vi människor en tendens att låta lågenergilampor lysa i högre utsträckning, eftersom vi tänker att de är ju ändå energisnåla. I slutändan kan detta i värsta fall leda till högre energiförbrukning än tidigare.

För en fastighetsägare är det därför ofta viktigt att kombinera belysningsanläggningen med någon form av styrning. Det lätt att tänka att bara åtgärden att installera lågenergilampor kapar kostnaden så pass mycket att en investering i ett styrsystem är en onödig kostnad, vilket alltså kan vara ett felaktigt antagande.

Utöver detta bör man som konsument vara medveten om att kvaliteten kan skilja sig mycket mellan olika fabrikat. Billigare lågenergilampor framställs ofta på ett enklare sätt, vilket resulterar i sämre kvalitet både på ljuset som utstrålas och lampan i sig.

lågenergilampa lampskärm

4 handfasta tips från belysningsproffset

Johan Röklander, ljusdesigner, ger i en artikel Fastighetstidningen några matnyttiga tips till fastighetsägare som vill se över belysningen:

Johan Röklanders tips till fastighetsägare:

1. Välj en etablerad leverantör
I den här branschen finns många lycksökare som saknar koll på faktorer som till exempel ljuskvalitet och livslängd. Se därför till att du har en leverantör som du litar på, och som finns kvar i framtiden för att kunna få tillgång till hjälp och reservdelar.

2. Räkna efter – före
Det är viktigt att göra en livscykelkostnadsanalys för att reda ut vad investeringen innebär. En investering som känns för dyr idag kan spara in 100 000 kronor på en 20-årsperiod. Ofta har LED-ljuskällan lång livslängd och kostar en hel del, vilket innebär att ett beslut får stor betydelse för driftkostnaderna.

3. Satsa på styrning
Efter genomförd livscykelskostnadsanalys kanske du upptäcker att det lönar sig att investera i lösningar som automatiskt kan reglera när och hur du ska använda belysningen.

4. Se över armaturen
Risken för bländning kan innebära att gammal armatur inte alls kommer att fortsätta fungera lika bra efter byte. Välj armaturer byggda för LED och gör gärna en okulär besiktning innan du gör slutligt val av armatur.

Bra och energieffektiv belysning är så mycket mer är bara ljus

Men det är inte bara energiförbrukningen på den enskilda ljuskällan som är viktig, något som Johan Röklander också vill öka medvetenheten om.  Han menar att det allra viktigaste är att använda ljuset rätt. Det är viktigt att optimera belysningen både för att spara energi och förbättra miljön. Genom att rikta och sprida ljuset så effektivt som möjligt använder man energi på bästa sätt.

” Väljer man en klotlampa på en parkeringsplats utomhus spelar det mindre roll vilken slags ljuskälla man sätter i lampan. 85 procent av energin går ändå till spillo eftersom ljuset går rakt upp mot himlen. Riktig energieffektiv belysning är att stråla på de ytor vi vill kunna se, allt annat är slöseri”, säger Johan Röklander.

Att känna obehag inför att röra sig mot mörker ligger i människans natur, och framförallt kvinnor rör sig ofta utifrån sin rädsla för miljöer med dålig belysning. Dålig belysning är därför ett demokrati- och jämställdshetsproblem.

Trots att energiförbrukningen naturligtvis är viktig så får man inte glömma att det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Det är till exempel viktigt att använda belysning så att människor känner sig trygga. Johan Röklander går så långt som att kalla dålig belysning utomhus för ett demokrati- och jämställdhetsproblem.

Att känna obehag inför att röra sig mot mörker ligger i människans natur, och framförallt kvinnor rör sig ofta utifrån sin rädsla för miljöer med dålig belysning. Genom strategisk placering av belysningen, exempelvis så att ljuskällan lyser upp träd och buskar vid sidan av en gångväg istället för bara själva vägen, skapas en miljö som genast upplevs som tryggare.

ytterbelysningsarmatur
Är det dags att se över ytterbelysningen? Då är det läge nu, innan höstmörkret kommer.

Bra och energieffektiv belysning handlar alltså om så mycket mer än att byta ut alla ljuskällor till billigast möjliga lågenergilampor. Vid ljussättning såväl inomhus som utomhus bör man ställa sig frågan om vad man vill uppnå. Är det visuell komfort? Säkerhet? Trygghet? Upplevelse av skönhet? Ofta kanske det handlar om en kombination av dessa.

Som fastighetsägare bör man alltså inte låta sig bländas endast av den initiala kostnaden. Vi behöver ljuset av andra skäl än att bara kunna se. Hur vår omvärld är ljussatt påverkar oss människor både fysiskt och psykiskt.

Med kunskap och planering, genom att ljussätta på rätt ställen och med rätt ljuskälla, kan man uppnå en god ljusmiljö som även är energieffektiv. Du får helt enkelt mer ljus för pengarna.

Det var vad vi ville belysa med detta blogginlägg!

Relaterade inlägg

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 stora problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →