Byggprojekt

Byggprojekt kräver både en gedigen upphandling och en grundlig projektledning för att resultatet ska bli det bästa. Oavsett var i denna process ni befinner er eller vilket projekt det gäller kan Bredablick erbjuda den kunskap som krävs för bästa möjliga förutsättningar.

  • Upprättande av underhållsplan
  • Upphandling av byggprojekt
  • Projektledning av ombyggnationer
  • Upprättande av energideklaration
  • SBA- Systematiskt brandskyddsarbete
  • OVK- Obligatorisk ventilationskontroll

Bredablick upprättar underhållsplaner som är en förutsättning för att säkerställa såväl god ekonomisk förvaltning som kontroll över den långsiktiga driften.

Kontakta oss om ni vill boka ett möte eller veta mer om vad ett samarbete kan innebära.