Vi ser om ditt hus

Bredablick Förvaltning är en del av Bredablick-koncernen och förvaltar bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt juridik. Inom koncernen kan Bredablick även erbjuda tjänster inom fastighetsrådgivning, underhållsplanering, byggprojekt och byggservice. Vår förvaltning bygger på ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att skapa en transparent tjänst utformad utifrån kundens specifika behov.

Saltimporten

Huvudkontor, Saltimporten, Grimsbygatan 24 Malmö.

Som en etablerad förvaltare av bostadsrättsföreningar är vi väl förtrogna med de utmaningar som möter en bostadsrättsstyrelse. Beslutsunderlag och upphandlingar kräver ofta kunskap, kraft och tid som kan vara svår att hitta. Som en fullservicesamarbetspartner bistår vi med hjälp, men överlåter givetvis alltid det slutliga beslutsfattandet till bostadsrättsföreningen. Genom vår webportal Bredablick Online får styrelsen full tillgång till allt som berör föreningen och kan enkelt följa vårt arbete såväl vad gäller ekonomin men också den dagliga skötseln på plats i fastigheten.

I dag har Bredablick kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg.

Bredablicks kontor i Limhamn

Namnet Bredablick, eller Breidablick, härstammar från den nordiska mytologin och var namnet på guden Balders boning – vida omtalad som det fagraste av ställen där klokhet och prydlighet rådde. Bredablick Förvaltning startade sin verksamhet i huset Breidablick på Linnégatan i Limhamn.

Företagsvän till Skåne Stadsmission

Huset Breidablick på Linnégatan 49 i Limhamn.