Ekonomisk förvaltning

Vår ekonomiska förvaltning utformas efter kundens specifika behov för att vara den flexibla förvaltare som vi vet att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kräver idag.

Hos Bredablick Förvaltning får ni en egen kundansvarig på den lokala orten som blir er personliga kontakt. Våra kundansvariga har ett helhetsgrepp om er ekonomi för att ge er en trygg och pålitlig förvaltning. På detta sätt kan vi agera proaktivt mot våra kunder som tillsammans med en tydlig lokal förankring skapar en tjänst med hög servicenivå.

 • Fakturaattest online
 • Hyres- och avgiftsavisering
 • Bokföring
 • Posthantering
 • Löne- och arvodeshantering
 • Budget och årsredovisning
 • Likviditetsplanering
 • Skatter & myndighetsrapporter
 • Förteckningar och register
 • Krav- och inkassohantering
 • Juridisk rådgivning
 • Medverkan på föreningsstämma
 • Förmånliga ramavtal

Kontakta oss om ni vill boka ett möte eller veta mer om vad ett samarbete kan innebära.